Funkcjonariusze i pracownicy Zakładu Karnego w Rawiczu po raz kolejny zaangażowali się w akcję oddawania krwi

W okresie od 8 lutego do 19 marca darem życia podzieliło się 21 funkcjonariuszy i pracowników Zakładu Karnego w Rawiczu. Poczucie odpowiedzialności za drugiego człowieka oraz chęć niesienia pomocy są nieodzowne w ich codziennej pracy, a w tym tak trudnym epidemiologicznie czasie „pomoc” nabiera jeszcze bardziej szczególnego znaczenia.W okresie od 8 lutego do 19 marca darem życia podzieliło się 21 funkcjonariuszy i pracowników Zakładu Karnego w Rawiczu. Poczucie odpowiedzialności za drugiego człowieka oraz chęć niesienia pomocy są nieodzowne w ich codziennej pracy, a w tym tak trudnym epidemiologicznie czasie „pomoc” nabiera jeszcze bardziej szczególnego znaczenia.

kpt. Alicja Kapała / kpt. Ewa Szulc

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej