W miniony piątek w ramach doradztwa zawodowego i promocji zatrudnienia w SW funkcjonariusze Zakładu Karnego odwiedzili uczniów Szkoły Podstawowej w Gostkowie oraz Zespołu Szkół Zawodowych w Rawiczu.

Promujemy

Podczas wizyt w szkołach funkcjonariusze Zakładu Karnego w Rawiczu zapoznali młodzież z zawodem funkcjonariusza oraz zadaniami realizowanymi przez Służbę Więzienną. Podkreślili w szczególności różnorodność stanowisk, jakie oferuje nasza formacja mundurowa oraz wskazali na korzyści, jakie płyną ze wstąpienia w jej szeregi.

Przestrzegamy

Spotkanie z młodzieżą to możliwość przekazania im osobistych doświadczeń z codziennej pracy wychowawcy czy psychologa, które pozwalają przekonać się, jak cienka granica dzieli zachowania ryzykowne, których młodzież się podejmuje od łamania prawa i poniesienia konsekwencji, które mogą zmienić całe ich życie.

Współpracujemy

Na prośbę Dyrektora  Zespołu Szkół Zawodowych w Rawiczu mł. chor. Lidia Młody oraz chor. Karol Jagodziński przeprowadzili serię zajęć z profilaktyki przestępczości pt.: „Narkotyki #kradną wolność”. Uczestnikami  lekcji byli uczniowie klas pierwszych branżowych oraz uczniowie klas maturalnych, łącznie wzięło w nich udział około 200 osób. Podczas spotkania z uczniami klasy VIII Szkoły Podstawowej w Gostkowie kpt. Monika Musielak, mł. chor. Magdalena Grodzka oraz por. Mariusz Rzeźnik również podjęli kwestie profilaktyki i zagrożeń wynikających z niestosowania się do przepisów praw.

Funkcjonariusz – ważna służba społeczna

Przeprowadzone pogadanki pokazały młodym słuchaczom, jak ważną służbę pełni funkcjonariusz Służby Więziennej, pozornie „za murami”, a w rzeczywistości na rzecz całego społeczeństwa.

 

tekst: mjr Alicja Kapała / mł. chor. Lidia Młody

zdjęcia: por. Mariusz Rzeźnik / archiwum ZSZ w Rawiczu

 

 

 

 

 

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej