Podczas odprawy Dyrektora Okręgowego Służby Więziennej w Poznaniu – płk Cezarego Kosacza - z kierownictwem Zakładu Karnego w Rawiczu, dokonano podsumowania działalności jednostki w roku 2022. Omówiono także założenia, cele i ich realizację na rok bieżący. Spotkanie było również okazją do wręczenia odznaki „Semper paratus” funkcjonariuszce Zakładu Karnego w Rawiczu - szer. Barbarze Guściorze.

Odprawa z kierownictwem jednostki

Płk Cezary Kosacz – Dyrektor Okręgowy Służby Więziennej w Poznaniu spotkał się z kadrą kierowniczą Zakładu Karnego w Rawiczu na rocznej odprawie podsumowującej działalność jednostki w roku 2022. Zreasumowano najważniejsze zmiany, przedsięwzięcia i działania Zakładu w minionym roku. Omówiono także wyzwania i zadania jakie stawiane są przed kadrą penitencjarną w roku bieżącym.

„Semper paratus” dla funkcjonariuszki Zakładu Karnego w Rawiczu

Spotkanie było również okazją do wręczenia przez Dyrektora płk. Cezarego Kosacza odznaki „Semper paratus” funkcjonariuszce Zakładu Karnego w Rawiczu - szer. Barbarze Guściorze.

Odznaczenie to zostało ustanowione w celu wyróżnienia funkcjonariuszy i pracowników Służby Więziennej, którzy dokonali czynu świadczącego o ich odwadze lub męstwie, a w szczególności czynu mającego na celu ratowanie życia lub zdrowia ludzkiego.

Szer. Barbara Guściora – na co dzień pełniąca służbę w dziale kadr tutejszej jednostki - swą postawą udowodniła, że służba i praca w służbach mundurowych uczą czujności i poświęcenia, także w czasie wolnym. Nasza koleżanka wracając z pracy drogą ekspresową, była świadkiem wypadku drogowego. Kierujący ciężarówką zjechał z jezdni - wpadając do rowu. Szer. Barbara Guściora wykazując opanowanie i bezinteresowność udzieliła mu pierwszej pomocy i pomogła wydostać się z zakleszczonego ciągnika siodłowego. Jej dalsze działania bardzo ułatwiły pracę służb ratowniczych przybyłych na miejsce wypadku.

Naszej funkcjonariuszce gratulujemy determinacji i odwagi oraz otrzymanego wyróżnienia!

mjr Ewa Szulc

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej