Konflikt zbrojny w Ukrainie trwa. W jego obliczu potrzebna jest pomoc, która nie może zostać uśpiona przez czas jego trwania i przyzwyczajenie do sytuacji. Funkcjonariusze i pracownicy Zakładu Karnego w Rawiczu, od chwili rozpoczęcia wojny inicjują i angażują się w akcje na rzecz poszkodowanych działaniami zbrojnymi.

Wojna w Ukrainie trwa już ponad miesiąc. Cały czas potrzebna jest pomoc. Funkcjonariusze i pracownicy Zakładu Karnego w Rawiczu, od chwili rozpoczęcia wojny inicjują i angażują się w różne akcje na rzecz poszkodowanych działaniami wojennymi.

W działania pomocowe szczególnie zaangażował się por. Michała Matecki, który regularnie, przy wymiernym wsparciu ludzi dobrej woli, organizuje transporty darów na granicę polsko – ukraińską, gdzie przekazuje je bezpośrednio osobom, udzielającym na terenie Ukrainy schronienia ludności cywilnej, uciekającej z terenów objętych działaniami wojennymi. Część artykułów kierowana jest w miejsca, gdzie toczą się walki zbrojne. W akcję tę włączyła się również kadra penitencjarna rawickiej jednostki, która „zasila” organizowane transporty. Bezustannie, praktycznie od początku konfliktu, na terenie zakłdu trwa zbiórka, w szczególności takich artykułów, jak: środki czystości, artykuły higieniczne, dania gotowe dla dzieci, żywność z długim terminem przydatności, latarki, zapałki, świece, baterie, powerbanki, zestawy wyposażenia medycznego. Prowadzona jest również zbiórka pieniężna, a ze zgromadzonych środków zakupuje się najpotrzebniejsze artykuły. Ostatnio, zakupiono kilkanaście kartonów żywności, które uzupełnią organizowany transport.

Funkcjonariusze i pracownicy Zakładu Karnego w Rawiczu, uczestniczą również w segregowaniu, pakowaniu i ładowaniu darów przekazywanych do Ukrainy.

Warto dodać, że rawiccy więziennicy angażują się także w inne formy pomocy, która ma wiele wymiarów. Między innymi włączyli się w zbiórkę artykułów dla małych dzieci, zorganizowaną przez Instytut Małego Dziecka im. Astrid Lindgren w Poznaniu, udostępnili uchodźcom lokale – dając dach nad głową i bezpieczne schronienie, uczestniczą w akcjach charytatywnych organizowanych przez społeczność lokalną.

mjr Ewa Szulc

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej