Zakład Karny w Rawiczu już po raz ósmy był organizatorem ogólnopolskiego konkursu „Szpalty za kratą” w którym oceniane są gazetki więzienne.

Więzienne gazetki

Więzienne periodyki tworzone i wydawane przez osoby pozbawione wolności pod nadzorem funkcjonariuszy Służby Więziennej stanowią bardzo ważny element procesu resocjalizacji. Pozwalają na dotarcie z ważkimi informacjami do szerokiego grona więźniów, stanowią doskonały warsztat piśmienniczego rzemiosła, sprzyjają nabywaniu nowych umiejętności np. z zakresu obsługi programów komputerowych, w pożyteczny sposób wypełniają czas wolny. Doceniając ich znaczenie, Zakład Karny w Rawiczu już po raz ósmy zorganizował konkurs gazetek więziennych – „Szpalty za kratą”. W tegorocznej edycji zgłoszono 30 tytułów.

Klasyfikacja końcowa

Poziom nadesłanych prac był bardzo wysoki, w związku z czym ich ocena i klasyfikacja stanowiły dla jury niełatwe zadanie.

Sprawdzanie prac konkursowych odbyło się na zasadzie dwustopniowej - zewnętrznej i wewnętrznej. Oceny zewnętrznej w tegorocznej edycji konkursu dokonały: Stowarzyszenie Dziennikarzy Polskich oraz pracownicy dydaktyczni Uniwersytetu imienia Adama Mickiewicza w Poznaniu. Druga grupa jurorów składała się z: przedstawiciela środowiska naukowego – dr Magdaleny Sadowskiej - UAM w Poznaniu; przedstawicieli mediów i świata kultury - Joanny Miśkowiak - „Życie Rawicza”, Aldony Bryckiej – Jaskierskiej - Radio „Elka”, Adrianny Kaczmarek – Dyrektor Rawickiej Biblioteki Publicznej.

Przy ocenie nadesłanych prac brano pod uwagę zarówno względy merytoryczne, w szczególności ciekawą tematykę, obecność treści sprzyjających procesowi resocjalizacji i przygotowujących osadzonych do wyjścia na wolność oraz dotyczące form i sposobów aktywnego oraz racjonalnego odbywania kary pozbawienia wolności, jak i formalne, w tym szatę graficzną, kompozycję tekstów, poziom adiustacji i korekty.

Najwyżej ocenione zostały:

I miejsce – „W kratkę” - wydawany przez Areszt Śledczy Warszawa - Grochów,

II miejsce – „Piąty południk” - wydawany przez Areszt Śledczy w Lublinie,

III miejsce – „Kalejdoskop” – wydawany przez Zakład Karny w Wojkowicach.

Najlepsze zespoły zostały nagrodzone zestawami książkowymi, notatnikami, długopisami oraz dyplomami.

Trzem redakcjom zostały przyznane wyróżnienia.

Patronat honorowy nad konkursem objął płk Cezary Kosacz – Dyrektor Okregowy Służby Więziennej w Poznaniu, a w rozstrzygnięciu konkursu uczestniczył kpt. Paweł Janiszewski - Specjalista Okręgowego Inspektoratu Służby Więziennej w Poznaniu.

Wszystkim uczestnikom konkursu gratulujemy i życzymy wytrwałości, lekkiego pióra oraz twórczej inwencji w realizacji redakcyjnej przygody.

por. Marek Pięta / mjr Ewa Szulc

Rozmiar: 68.5 kB
Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej