Przedstawiciele kadry penitencjarnej Zakładu Karnego w Rawiczu – mjr Michał Talaga i por. Marek Pięta, wzięli udział w Ogólnopolskim Seminarium Naukowym „Instytucjonalne uwarunkowania zjawiska przemocy i agresji wśród nieletnich”, zorganizowanym przez Zakład Penitencjarystyki Wydziału Studiów Edukacyjnych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

„Instytucjonalne uwarunkowania zjawiska przemocy i agresji wśród nieletnich”

„Instytucjonalne uwarunkowania zjawiska przemocy i agresji wśród nieletnich” to temat Ogólnopolskiego Seminarium Naukowego zorganizowanego w dniu 15 kwietnia przez Zakład Penitencjarystyki Wydziału Studiów Edukacyjnych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Przedstawiciele świata nauki i praktycy rozmawiali o agresji i przemocy wśród nieletnich oraz propozycjach ich przeciwdziałania. Wśród prelegentów znaleźli się także przedstawiciele kadry penitencjarnej rawickiej jednostki - mjr Michał Talaga, który wygłosił wykład - „Środki przymusu bezpośredniego w sytuacjach trudnych. Interwencja fizyczna jako czynnik przywracania porządku w sytuacjach kryzysowych. Deeskalacja konfliktu” oraz por. Marek Pięta z tematem „Platforma komunikacji wobec osób agresywnych i stosujących przemoc wg modelu MAK”. Z uwagi na sytuację związaną z pandemią koronawirusa, przedsięwzięcie odbyło się w sferze on-line.

Innowacyjne spojrzenie i interdyscyplinarne podejście do tematu interwencji fizycznej i komunikacji w sytuacjach kryzysowych w odniesieniu do nieletnich, zaprezentowane przez naszych funkcjonariuszy, wzbudziło ogromne zainteresowanie uczestników seminarium. Materiały z konferencji posłużą do przygotowania publikacji naukowej .

Współpraca, także w dobie pandemii

Współpraca naszej jednostki z WSE UAM trwa nieprzerwanie od 2012 roku. Seminarium w którym wzięliśmy udział było kolejnym doświadczeniem w ramach współdziałania z uczelnią zarówno w zakresie kształcenia zawodowego przyszłej kadry, jak i readaptacji społecznej osób odbywających karę pozbawienia wolności.

mjr Michał Talaga / kpt. Ewa Szulc

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej