Zakład Karny w Rawiczu realizuje ogólnopolski program edukacyjny „W SŁUŻBIE PRAWU”. Rawiccy funkcjonariusze zajęcia związane z prewencją przestępstw przeprowadzili w klasach mundurowych Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Mickiewicza w Górze.

Ogólnopolski program „W SŁUŻBIE PRAWU”

Służba Więzienna realizuje ogólnopolski program edukacyjny związany z prewencją przestępstw wśród młodzieży „W SŁUŻBIE PRAWU”. Przedsięwzięcie organizowane jest w ramach zadań ustawowych naszej formacji, które przewidują między innymi edukację prawną wśród młodzieży i adresowane jest do uczniów szkół podstawowych (VI – VIII klasa) oraz ponadpodstawowych. Celem programu jest podniesienie poziomu świadomości prawnej oraz przeciwdziałanie przestępczości wśród młodzieży. Zajęcia prowadzone są na terenie jednostki organizacyjnej lub na terenie szkoły (zajęcia dla szkół podstawowych przeprowadza się tylko na terenie szkoły). W programie może wziąć udział szkoła, która wypełni formularz zgłoszeniowy udostępniony na stronie internetowej Służby Więziennej.

Zajęcia w górowskim liceum

Funkcjonariusze Zakładu Karnego w Rawiczu – w ramach programu – przeprowadzili zajęcia dla uczniów klas mundurowych Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Mickiewicza w Górze. Młodzieży przedstawiono czym jest prawo, jaki jest jego podział i jakie ma funkcje, ukazano negatywne skutki, w tym konsekwencje prawne popełniania przestępstw, przedstawiono podstawowe wiadomości na temat polskiego więziennictwa. Z cała pewnością w uczestnikach wzbudzono przekonanie, ze pobyt w więzieniu nie jest korzystny, czy przyjemny, a pozbawienie wolności jest poważną dolegliwością.

Uczniowie zostali zapoznani ze strukturą Służby Więziennej, jej zadaniami i celami, zasadami rekrutacji, ścieżką kariery zawodowej i wielością możliwości zawodowych jaka daje nasza formacja.

Zainteresowanie uczniów tematyką i waga wiedzy w jaką zostali wyposażeni, dowodzi potrzeby i przekonuje o pożytku płynącym z tego rodzaju spotkań.

 

mjr Ewa Szulc

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej