W Zakładzie Karnym w Rawiczu gościliśmy studentów prawa i pedagogiki, którzy mogli z bliska przyjrzeć się funkcjonowaniu jednostki penitencjarnej oraz zapoznać się ze specyfiką służby funkcjonariusza Służby Więziennej.

Zakład karny – miejsce przenikania się różnych dziedzin

W pierwszej kolejności odwiedzili Nas studenci prawa Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, następnie studenci pedagogiki o specjalności resocjalizacja na co dzień uczący się na poznańskiej uczelni na Wydziale Studiów Edukacyjnych. Wszyscy goście mogli poszerzyć swoją wiedzę w dziedzinie, z którą wiążą swoją przyszłość.

Przeszłość i teraźniejszość

Przyszli prawnicy i pedagodzy poznali strukturę, zadania i cele formacji, jaką jest Służba Więzienna dziś, ale również zwiedzili historyczne podziemia jednostki i zapoznali się z dziejami rawickiego zakładu karnego.

Wartościowa współpraca

Uczestniczący w wizycie studenci pedagogiki biorą udział w działalności Koła Naukowego Penitencjarystyki „Ex Lege”, które działa przy Zakładzie Penitencjarystyki na Wydziale Studiów Edukacyjnych UAM i na co dzień współuczestniczą w realizacji programów readaptacyjnych w Naszej jednostce. Dzięki owocnemu spotkaniu mogli poszerzyć wiedzę dotyczącą funkcjonowania zakładu karnego i być może kiedyś zwiążą swoją przyszłość ze Służbą Więzienną.

mjr Alicja Kapała

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej