Niepodważalną rolę w życiu człowieka odgrywa praca.

Praca jako obszar życia

Zgodnie z powszechną definicją praca jest działaniem człowieka o charakterze fizycznym lub intelektualnym, stanowiącym źródło zaspokajania ludzkich potrzeb. Zakres pojęcia pracy jest bardzo szeroki, stanowi większość znanych nam czynności, które mają na celu przysporzenie wartości majątkowych, ale również zaspokojenie podstawowych potrzeb człowieka.

Szansa na lepsze życie

Praca często jest dla nas szansą na lepsze życie, dzięki czemu czujemy się spełnionymi ludźmi. Zatrudnienie wpływa na nasza samoocenę, czym wywiera zwrotny wpływ na pracującego, mobilizując do podejmowania działań dla dalszego rozwoju.

W poszukiwaniu drogowskazu

Osoby mające ukształtowany system wartości oraz przyjęte normy moralne utożsamiają się z nimi i stanowią one dla nich niejako wskazówki będące drogowskazem dalszego życia. Inaczej w przypadku osób, których system wartości bywa chwiejny, mało ugruntowany, zależny od czynników zewnętrznych, zakłócony trudnymi sytuacjami życiowymi. Osoby te wymagają wówczas pomocy w poszukiwaniu właściwej drogi, która prowadziłaby do wyznaczenia celów zgodnych z literą prawa. Jedną z podstaw codziennej pracy terapeutycznej prowadzonej w zakładach karnych z osadzonymi jest wskazanie zarówno indywidualnych, jak i społecznie ważnych i możliwych do realizacji celów, a wśród nich znalezienie pracy pozostaje priorytetem.

Modelujemy właściwe postawy

Praca w warunkach izolacji jest zachowaniem o charakterze autokreacyjnym i modelującym, zwiększającym prawdopodobieństwo zarobkowania również po odbyciu kary. Prowadzone oddziaływania penitencjarne wspólnie m.in. z pracownikami Powiatowego Urzędu Pracy oraz Centrum Usług Społecznych w Rawiczu, dają perspektywę znalezienia pracy po opuszczeniu murów więzienia.

„Know – how”

Podczas przeprowadzonych ostatnio spotkań promujących zatrudnienie osadzeni mieli możliwość zaznajomienia się z informacjami dotyczące sposobów poszukiwania pracy, zawodów deficytowych, możliwości aktywizacji zawodowej, tworzenia dokumentacji niezbędnej do ubiegania się o zatrudnienie, ponadto zapoznani zostali ze spektrum pomocy aktywizującej i ułatwiającej poruszanie się w społeczeństwie po odbyciu wyroku.

Współgrając z mottem: W końcu praca jest wciąż najlepszym sposobem na rozpoczęcie życia (Gustave Flaubert), motywowanie do podnoszenia kwalifikacji i zatrudnienia należy do stałego kanonu oddziaływań penitencjarnych.

kpt. Ewelina Trawka / mjr Alicja Kapała

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej