Dyrektor Okręgowy Służby Więziennej w Poznaniu płk Marceli Sauermann, powołał na stanowisko Zastępcy Dyrektora Zakładu Karnego w Rawiczu kpt. Jarosława Korytowskiego, dotychczasowego Dyrektora Aresztu Śledczego w Lesznie.

Kpt. Jarosław Korytowski służbę rozpoczął w 1998 roku na stanowisku strażnika działu ochrony Aresztu Śledczego w Lesznie. W 2008 roku został kierownikiem działu kwatermistrzowskiego, a w roku 2012 otrzymał powołanie na stanowisko Dyrektora Aresztu Śledczego w Lesznie.     

 

 

 

kpt. Ewa Szulc

Znajdź nas również na

Serwis Służby Więziennej