Upamiętniając Narodowy Dzień Pamięci „Żołnierzy Wyklętych”, kierownictwo Zakładu Karnego w Rawiczu złożyło symboliczną wiązankę przy tablicach pamiątkowych: Kazimierza Pużaka oraz Ofiar Terroru Stalinowskiego Zamęczonych w Centralnym Więzieniu w Rawiczu w latach 1945 - 1956, umieszczonych na murze więzienia.

Od roku 2011, dzień 1 marca ustanowiony został świętem państwowym - Narodowym Dniem Pamięci „Żołnierzy Wyklętych”. Żołnierzami Wyklętymi, nazywa się żołnierzy polskiego podziemia niepodległościowego, którzy w latach 1944 – 1963 stawiali zbrojny opór przeciwko komunistycznemu zniewoleniu. Właśnie w dniu 1 marca 1951 roku wykonany został wyrok śmierci na kierownictwie IV Zarządu Zrzeszenia „Wolność i Niezawisłość”.

W latach 1945 – 1956 rawickie więzienie stanowiło swoisty symbol stalinowskiego terroru. Posiadało status Centralnego Więzienia i podlegało bezpośrednio Ministerstwu Bezpieczeństwa Publicznego, w którym osadzano więźniów politycznych, żołnierzy skazanych za działalność niepodległościową, a także osoby oskarżone o działanie na szkodę ustroju komunistycznego Odbywało tutaj wyrok wielu wybitnych Polaków, między innymi: Kazimierz Pużak – tutaj zamęczony, Kazimierz Moczarki – późniejszy autor „Rozmów z Katem”, Ignacy Czuma – profesor Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, Janusz Krasiński – późniejszy prozaik i dramatopisarz, Władysław Siła – Nowicki – działacz Stronnictwa Pracy, prof. Wiesław Chrzanowski – późniejszy Marszałek Sejmu i Minister Sprawiedliwości, prof. Władysław Bartoszewski – późniejszy Minister Spraw Zagranicznych i wielu innych

To właśnie pod murem Zakładu Karnego w Rawiczu, na którym umieszczone są pamiątkowe tablice, z uwagi na symbolikę miejsca, odbywają się powiatowe obchody Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych. Tegoroczne uroczystości, ze względu na stan pandemii i konieczność zachowania reżimu sanitarnego, miały odmienny charakter i nie pozwoliły na wspólne uczczenie święta przez miejscową społeczność.

Oddając hołd niezłomnym - kierownictwo Zakładu Karnego w Rawiczu złożyło symboliczną wiązankę pod murem rawickiego więzienia na którym umieszczone są pamiątkowe tablice poświęcone ofiarom stalinowskiego terroru.

kpt. Ewa Szulc

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej