„Pociąg do czytania” – to ostatnie „cudo”, jakie w ramach podejmowanych aktywności i współpracy ze środowiskiem lokalnym powstało w ramach warsztatów terapii zajęciowej. Osadzeni aktywizowani przez kadrę penitencjarną, która angażuje ich w prace na rzecz społeczeństwa – poprzez swoją działalność, wychodzą poza mury więzienia.

Terapia zajęciowa w służbie resocjalizacji

W warsztatach terapii zajęciowej Zakładu Karnego w Rawiczu, pod okiem terapeutów: kpt. Mariusza Józefiaka, chor. Łukasza Tatarka i mł. chor. Damiana Przybyła powstają prawdziwe cuda. Osadzeni – uczestnicy programów resocjalizacyjnych, aktywizowani przez kadrę penitencjarną – wykonują wyroby rękodzielnicze na rzecz szkół, przedszkoli, jednostek samorządowych, akcji charytatywnych, przedsięwzięć sportowych itp. Działalność taka, z jednej strony pożyteczna dla lokalnej społeczności, z drugiej, sprzyja procesowi readaptacji społecznej i przygotowaniu osób pozbawionych wolności do opuszczenia jednostki penitencjarnej.

Pociąg do czytania

Tym razem w ramach terapii zajęciowej wykonano „pociąg do czytania”. Posłuży on dzieciom z Przedszkola nr 1 im. Akademia Króla Stasia w Rawiczu i ich opiekunom do przechowywania, wypożyczania i czytania książek. Umieszczony w sali zabaw ma być zachętą do czytania.

Jak mówi Dyrektor Przedszkola - Małgorzata Szymkowiak: „Od wielu lat można zaobserwować niepokojący trend objawiający się malejącym zainteresowaniem czytelnictwem. Rada Pedagogiczna Przedszkola zastanawiała się jak zadziałać, aby zmienić tę tendencję. Wiadomo przecież, że wiele ....... ma swój początek w przedszkolu. W wyniku tego zespół do spraw edukacji zaproponował inicjatywę stworzenia pociągu do czytania, który ma służyć koleżeńskiej wymianie książek między przedszkolną społecznością”.

Na tę wspaniałą inicjatywę nie pozostaliśmy obojętni. Wesoły, kolorowy pociąg trafił do przedszkola i szybko zapełnił się książkami.

To kolejna, pożyteczna akcja na rzecz lokalnej społeczności, jaka wyszła zza więziennych murów.

 

 

mjr Anna Szmidel / mjr Ewa Szulc

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej