Konieczność zapewnienia bezpieczeństwa w jednostkach penitencjarnych wymaga od funkcjonariuszy wysokich umiejętności w zakresie udzielania pierwszej pomocy. Znajomość tych zasad jest głównym czynnikiem ratującym ludzkie życie. Wiedzę tę pomagają utrwalać i poszerzać cykliczne szkolenia.

Cykliczne szkolenia

Jednym z zadań realizowanych przez Służbę Więzienną jest obowiązek zapewnienia bezpieczeństwa w jednostkach penitencjarnych. Urzeczywistnienie tego obowiązku wymaga od funkcjonariuszy praktycznych umiejętności w zakresie udzielania pierwszej pomocy. Ich znajomość jest głównym czynnikiem ratującym ludzkie życie. Kadra penitencjarna Zakładu Karnego w Rawiczu poddawana jest cyklicznym szkoleniom, które pozwalają na utrwalenie, poszerzenie i zaktualizowanie wiedzy w tym zakresie.

Zakład karny jest szczególnym miejscem – z jednej strony funkcjonariusze wykonując obowiązki służbowe muszą czynić to z zachowaniem zasad bezpieczeństwa, z drugiej natomiast zobowiązani są do podejmowania działań celem zapewnienia bezpieczeństwa osadzonym. Zatem kwestia umiejętności udzielenia pierwszej pomocy jest sprawą priorytetową. Szybka reakcja, płynna znajomość procedur i natychmiastowe - wyuczone działania, gwarantują prawidłowość podejmowanych czynności.

Nowy sprzęt     

Efektywność szkoleń z zakresu udzielania pierwszej pomocy zależy od wielu czynników. Jednym z nich jest możliwość prowadzenia ich na profesjonalnym sprzęcie. W celu optymalizacji prowadzonych ćwiczeń, w jednostce zakupiono zestaw szkoleniowy – fantom BLS oraz defibrylator treningowy AED. Z pewnością przyczyni się to do podniesienia jakości szkoleń i umiejętności funkcjonariuszy.

Dla poprawy bezpieczeństwa i skrócenia czasu reakcji w sytuacjach kryzysowych, zakupiono mobilne apteczki, które będą znajdowały się w oddziałach mieszkalnych.

Pamiętajmy, szansa na przeżycie poszkodowanych, znajdujących się w stanie nagłego zagrożenia życia, zależy w dużej mierze od reakcji i działań podjętych przez osoby znajdujące się w miejscu zdarzenia. Po czterech minutach od czasu nagłego zatrzymania krążenia następują nieodwracalne zmiany w centralnym układzie nerwowym.  

 

st. chor. Daniel Duda / kpt. Ewa Szulc

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej