Osadzeni z Zakładu Karnego w Rawiczu zostali skierowani do prac fizycznych z zakresu gospodarki leśnej. Jest to kolejne przedsięwzięcie realizowane wspólnie z Lasami Państwowymi – Nadleśnictwem Góra Śląska, w ramach podpisanego porozumienia o współpracy.

Osadzeni skierowani do pracy

Czterech osadzonych z Zakładu Karnego w Rawiczu zostało skierowanych do prac fizycznych z zakresu gospodarki leśnej w lasach Nadleśnictwa Góra Śląska. Jest to wynik współpracy jednostek - w ramach podpisanego porozumienia. Więźniowie pracowali w lesie - między innymi przy sadzeniu drzew – już wcześniej, wiosną. Jest to zatem kolejne zatrudnienie osadzonych przy odnawianiu lasu.

Pracują, płacą zobowiązania, przygotowują się do życia na wolności, zdobywają nowe kwalifikacje

Praca jest szczególnie ważnym elementem oddziaływań penitencjarnych. Osadzeni dzięki zatrudnieniu mogą spłacać zobowiązania, w szczególności alimentacyjne, odkładają środki potrzebne po opuszczeniu więzienia, zdobywają nowe kwalifikacje i umiejętności. Pożytecznie spędzają czas poza celą więzienną ucząc się obowiązkowości, odpowiedzialności i sumienności. Jest to jedna z wiodących składowych, realizowanej podczas odbywania kary pozbawienia wolności lekcji resocjalizacji.

mjr Anna Szmidel / mjr Ewa Szulc

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej