Obchodzone w listopadzie Narodowe Święto Niepodległości, tradycyjnie już jest okazją do wręczenia funkcjonariuszom odznaczeń i awansów na wyższe stopnie służbowe.

Uroczystość w Okręgowym Inspektoracie Służby Więziennej w Poznaniu

14 listopada odbyła się uroczysta odprawa w Okręgowym Inspektoracie Służby Więziennej w Poznaniu z udziałem płk Cezarego Kosacza – Dyrektora Okręgowego Służby Więziennej oraz płk Roberta Jóźwiaka – Zastępcy Dyrektora Okręgowego Służby Więziennej w Poznaniu. Podczas ceremonii wręczono odznaczenia i awanse na wyższe stopnie służbowe.

Spośród funkcjonariuszy Zakładu Karnego w Rawiczu wyróżniono st. sierż. sztab. Łukasza Bojdo, który otrzymał „Brązowy Krzyż Zasługi”.

Dyrektor Okręgowy Służby Więziennej w Poznaniu płk Cezary Kosacz w asyście Zastępcy Dyrektora Okręgowego płk Roberta Jóźwiaka wręczył awanse na wyższe stopnie służbowe. Z Zakładu Karnego w Rawiczu awanse otrzymali:

chor. Kamil Jabłoński, który otrzymał awans na stopień starszego chorążego,

kpr. Anna Rado, która otrzymała awans na stopień starszego kaprala.

Płk Cezary Kosacz pogratulował wyróżnionym funkcjonariuszom, podziękował za zaangażowanie w wykonywaniu obowiązków służbowych oraz złożył życzenia wytrwałości, satysfakcji i sukcesów w życiu osobistym i zawodowym.         

Uroczystość w Zakładzie Karnym w Rawiczu

Uroczystość  wręczenia odznaczeń oraz aktów mianowania na wyższe stopnie służbowe odbyła się również w Zakładzie Karnym w Rawiczu.

W korpusie chorążych siedmiu, w korpusie podoficerów dwudziestu, a w korpusie szeregowych 4 funkcjonariuszy awansowało na wyższe stopnie służbowe.

Odznakę „Za zasługi dla więziennictwa” wręczono:

- złotą: mł. chor. Robertowi Izakowi,

- srebrną: por. Adrianowi Skrzypkowi,

-brązową: por. Mieczysławowi Rejkowi, mjr Wojciechowi Szukale.

 Odznakę „Semper Paratus” – za dokonanie czynu świadczącego o szczególnej odwadze i bohaterstwie wręczono:

- st. kpr. Dariuszowi Wróblewskiemu.

Wręczenia stopni i odznaczeń dokonał płk Jarosław Dworecki - Dyrektor Zakładu Karnego w Rawiczu. Dyrektor pogratulował i złożył podziękowania oraz życzenia odznaczonym i awansowanym. Gospodarz uroczystości w swoim przemówieniu wspomniał o drodze naszej ojczyzny do niepodległości, wskazał na zagrożenia związane z wydarzeniami na naszej wschodniej granicy i na Bliskim Wschodzie oraz zwrócił uwagę na wyzwania, jakie współcześnie stoją przed funkcjonariuszami Służby Więziennej.

 

 

kpt. Katarzyna Biłous  / mjr Ewa Szulc

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej