Zakład Karny w Rawiczu pozyskał nowe miejsca pracy dla osadzonych. W ramach współpracy z Mazowiecką Instytucją Gospodarki Budżetowej „Mazovia”, Zakład w Rawiczu i umowy zawartej z zewnętrznym kontrahentem, zatrudnienie znalazło sześciu więźniów.

Rządowy program „Praca dla więźniów”

W ramach rządowego programu „Praca dla więźniów”, kadra penitencjarna podejmuje działania mające na celu zwiększenie zatrudnienia wśród osadzonych. Ten ogólnopolski projekt składa się z z trzech filarów:

1. Programu budowy 40 hal produkcyjnych przy zakładach karnych.

2. Rozszerzenia zakresu możliwości nieodpłatnej pracy więźniów na rzecz samorządów.

3. Ulg dla przedsiębiorców zatrudniających więźniów.

W wyniku jego realizacji, w ramach współpracy z Mazowiecką Instytucją Gospodarki Budżetowej „Mazovia”, Zakład w Rawiczu i umowy zawartej z kontrahentem zewnętrznym, zatrudnienie znalazło sześciu osadzonych – docelowo przewiduje się zatrudnienie nawet pięćdziesięciu więźniów. Na terenie Zakładu Karnego w Rawiczu będą szyte wkłady do legowisk dla psów i kotów. Wraz z rozwojem działalności i współpracy, osadzeni mają wykonywać całe legowiska oraz poszwy na poduszki.

Przedsięwzięte działania dają możliwość zatrudnienia skazanych odbywających karę pozbawienia wolności w warunkach zakładu karnego typu zamkniętego, a więc tej kategorii osadzonych, dla których zatrudnienie, ze względu na charakter popełnionego czynu i warunki odbywania kary, jest niełatwe do realizacji.

Zatrudnienie – priorytet

Zatrudnienie skazanych jest jednym z priorytetów w działaniach Służby Więziennej - stanowi bardzo ważny element odbywania kary pozbawienia wolności. Praca jako czynnik sprzyjający resocjalizacji pozwala na pożyteczne zagospodarowanie czasu wolnego – zapobiega zatem bezczynności, daje możliwość zdobycia nowych kwalifikacji zawodowych, uczy legalnego zdobywania pieniędzy, współpracy z innymi, wyrabia także nawyki: punktualności, sumienności, odpowiedzialności, poświęcenia dla realizacji określonego zadania. Zdobycie nowych kwalifikacji i poszerzenie już posiadanych, decyduje o pomyślnym procesie readaptacji społecznej osadzonych.

Zatrudnienie osadzonych przynosi również korzyści dla reszty społeczeństwa. Z jednej strony pozwala na zmniejszenie kosztów utrzymania więźniów, z drugiej natomiast umożliwia osadzonym spłatę zobowiązań finansowych.

mjr Anna Szmidel / mjr Ewa Szulc

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej