W Zakładzie Karnym w Rawiczu odbyła się uroczystość Nawiedzenia Obrazu Matki Bożej Częstochowskiej. Pierwszy raz w historii jego peregrynacji, która trwa od sierpnia 1957 roku oraz w dziejach polskiego więziennictwa, kopia obrazu Matki Bożej Częstochowskiej zawitała za więzienne mury.

Nawiedzenie obrazu w dekanacie rawickim

W Zakładzie Karnym w Rawiczu odbyła się uroczystość Nawiedzenia Obrazu Matki Bożej Częstochowskiej.

Nawiedzenie obrazu w Archidiecezji Poznańskiej trwa od 18 maja i odbywa się pod hasłem „Z Maryją w nowe czasy”. W dekanacie rawickim peregrynacja rozpoczęła się 4 września. 9 września Obraz został przewieziony do Rawicza, gdzie w pierwszej kolejności nawiedził Parafię p.w. Chrystusa Króla i Zwiastowania NMP. Kopię jasnogórskiej ikony - w procesji do kościoła - nieśli między innymi funkcjonariusze rawickiej jednostki. W dniu 10 września - w godzinach popołudniowych – uroczystość nawiedzenia odbyła się w Zakładzie Karnym w Rawiczu.

Pierwszy raz za więziennymi murami

Warto podkreślić wagę i wyjątkowy charakter tego wydarzenia. Pierwszy raz bowiem w bogatej historii peregrynacji Obrazu, która trwa od sierpnia 1957 roku oraz w dziejach polskiego więziennictwa, kopia obrazu Matki Bożej Częstochowskiej zawitała za więzienne mury.

Na dziedzińcu Zakładu Karnego w Rawiczu osadzeni – oprócz krótkiej modlitwy - mieli możliwość wysłuchania idei i kolei losu Nawiedzenia, które przedstawił Kustosz Obrazu oraz ks. kanonik Wojciech Prostak – kapelan Zakładu Karnego w Rawiczu i Okręgowego Inspektoratu Służby Więziennej w Poznaniu, na co dzień proboszcz parafii p.w. Chrystusa Króla i Zwiastowania NMP w Rawiczu.

W darze przekazano – na ręce Kustosza Obrazu – własnoręcznie wykonaną przez więźniów płaskorzeźbę Matki Boskiej.

 

kpt. Ewa Szulc

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej