W dniu 1 marca, przy tablicach pamiątkowych: Kazimierza Pużaka oraz Ofiar Terroru Stalinowskiego Zamęczonych w Centralnym Więzieniu w Rawiczu w latach 1945 - 1956, umieszczonych na murze Zakładu Karnego w Rawiczu, odbyły się rawickie obchody Narodowego Dnia Pamięci „Żołnierzy Wyklętych”. Przebiegły one w cieniu tragedii wojny na Ukrainie.

Od roku 2011, dzień 1 marca ustanowiony został świętem państwowym - Narodowym Dniem Pamięci „Żołnierzy Wyklętych”. Żołnierzami Wyklętymi, nazywa się żołnierzy polskiego podziemia niepodległościowego, którzy w latach 1944 – 1963 stawiali zbrojny opór przeciwko komunistycznemu zniewoleniu. Właśnie w dniu 1 marca 1951 roku wykonany został wyrok śmierci na kierownictwie IV Zarządu Zrzeszenia „Wolność i Niezawisłość”.

Rawickie więzienie stanowi swoisty symbol stalinowskiego terroru. W latach 1945 – 1956 posiadało ono status Centralnego Więzienia, podległego bezpośrednio Ministerstwu Bezpieczeństwa Publicznego, w którym osadzano więźniów politycznych, żołnierzy skazanych za działalność niepodległościową, a także osoby oskarżone o działanie na szkodę ustroju komunistycznego. Przebywali tutaj m.in. Kazimierz Pużak, Stanisław Skalski, Wiesław Chrzanowski, Władysław Bartoszewski, Kazimierz Moczarski i wielu innych wybitnych Polaków.

Wydarzenie zostało zorganizowane przez Starostę Rawickiego i Burmistrza Gminy Rawicz. Udział w nim wzieli przedstawiciele służb mundurowych, w tym Zakładu Karnego w Rawiczu. Przebiegło ono w cieniu tragedii wojny na Ukrainie, a pamięć o jej ofiarach uczczono minutą ciszy. W trakcie uroczystości głos zabrał Jan Dziedziczak sekretarz Stanu, pełnomocnik Rządu do spraw Polonii i Polaków za granicą, odczytano list Wojewody Wielkopolskiego Michała Zielińskiego, odmówiono krótką modlitwę i złożono wiązanki. Wcześniej delegacje złożyły wieńce w kwaterze nr 25 „Za murem” na rawickim cmentarzu.

mjr Ewa Szulc

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej