Osadzeni odbywający w Zakładzie Karnym w Rawiczu karę pozbawienia wolności w ramach systemu terapeutycznego, poddawani są różnym oddziaływaniom mającym na celu między innymi prowokowanie do pogłębionej refleksji nad własnym postępowaniem. Jedną z form prowadzonych zajęć jest muzykoterapia.

Oddziaływania terapeutyczne

W Zakładzie Karnym w Rawiczu funkcjonuje oddział terapeutyczny dla skazanych z niepsychotycznymi zaburzeniami psychicznymi lub upośledzonych umysłowo oraz dla skazanych uzależnionych od innych niż alkohol substancji psychoaktywnych. Jest to jeden z najstarszych i największych tego rodzaju oddziałów w Polsce. Skazani odbywający karę pozbawienia wolności w systemie terapeutycznym poddawani są różnym oddziaływaniom mającym na celu w szczególności zmianę zachowania i prezentowanych postaw. Podejmowane przedsięwzięcia realizowane są w formie zajęć indywidualnych, bądź grupowych.

Muzykoterapia

Jedną z form realizowanych oddziaływań jest muzykoterapia. To dziedzina posługująca się muzyką lub jej elementami w celu przywracania zdrowia lub poprawy funkcjonowania osób z różnorodnymi problemami natury emocjonalnej, fizycznej lub umysłowej. W ramach zajęć organizowane są między innymi koncerty.

W przedświąteczny czas, w oddziale terapeutycznym, gościł gruziński wokalista - piosenkarz muzyki country - Shota Adamashvili. Refleksyjny koncert tego utalentowanego artysty doskonale wpisał się w realizowane przez kadrę penitencjarna przedsięwzięcia, stanowiąc tym samym cenny element w prowadzonych oddziaływaniach terapeutycznych.

 

mjr Barbara Razik – Polowczyk / mjr Ewa Szulc

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej