Funkcjonariusze Zakładu Karnego w Rawiczu przeprowadzili na terenie jednostki zajęcia dla uczniów ostatnich klas Zespołu Szkół Zawodowych im. Stefana Bobrowskiego w Rawiczu oraz liceum ogólnokształcącego Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Jutrosinie. W ramach przedsięwzięcia rawickie więzienie odwiedziło ponad 100 uczniów.

Służba Więzienna – zadania i cele

Młodzież poznała Służbę Więzienną – jej zadania, cele i zakres realizowanych czynności. Uczniom zaprezentowano wybrane aspekty służby - działalność Grupy Interwencyjnej Służby Więziennej okręgu poznańskiego funkcjonującej przy Zakładzie Karnym w Rawiczu, zorganizowano pokaz psa specjalnego i pojazdu konwojowego oraz oprowadzono po terenie ścisłym jednostki. Goście dowiedzieli się jakie oddziaływania prowadzone są wobec osób pozbawionych wolności, jakie rozwiązania techniczne stosowane są współcześnie w systemie ochrony i funkcjonowaniu jednostek, poznali również uzbrojenie i środki ochrony wykorzystywane w trakcie realizacji czynności służbowych.

Zaplanuj swoją drogę zawodową ze Służbą Więzienną

Wybór drogi zawodowej to trudna decyzja, rzutująca na całe życie. W trakcie wizyt przekonywaliśmy młodzież, że Służba Więzienna to dobry wybór!

Uczniom przedstawiono zasady rekrutacji do formacji, warunki służby i ścieżkę kariery zawodowej. Służba w SW to wielokierunkowy rozwój. Z uwagi na specyfikę naszej formacji i różnorodność zadań, Służba Więzienna zatrudnia w szczególności: psychologów, pedagogów, terapeutów, personel medyczny średniego i wyższego szczebla, ochroniarzy, kierowców, ekonomistów, prawników, informatyków, łącznościowców, elektryków, hydraulików, budowlańców, kucharzy…. Lista przedstawicieli zawodów, którzy spełnią się zawodowo służąc w SW jest bardzo długa. To służba ciekawa, satysfakcjonująca i pełna wyzwań.

Aktualne oferty pracy w jednostkach penitencjarnych okręgu poznańskiego można znaleźć na:

 https://www.sw.gov.pl/praca-oferty/okregowy-inspektorat-sluzby-wieziennej-w-poznaniu

Historia i teraźniejszość. Impreza towarzysząca – wystawa Instytutu Pamięci Narodowej „Milcząc, wołają”

Myśląc o przyszłości nie można zapomnieć o przeszłości. Więzienie w Rawiczu to ponad 200 lat historii. Goście poznali bogatą historię jednostki, w szczególności w kontekście wydarzeń z czasów II wojny światowej i okresu powojennego oraz zwiedzili historyczne podziemia jednostki.

W latach 1945 – 1956 rawickie więzienie stanowiło swoisty symbol stalinowskiego terroru. Odbywało tutaj wyrok wielu wybitnych Polaków między innymi: Kazimierz Pużak – tutaj zamęczony, Kazimierz Moczarki – późniejszy autor „Rozmów z Katem”, Ignacy Czuma – profesor Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, Janusz Krasiński – późniejszy prozaik i dramatopisarz, Władysław Siła – Nowicki – działacz Stronnictwa Pracy, prof. Wiesław Chrzanowski – późniejszy Marszałek Sejmu i Minister Sprawiedliwości, prof. Władysław Bartoszewski – późniejszy Minister Spraw Zagranicznych i wielu innych.

Młodzież obejrzała również - wystawianą obecnie w jednostce wystawę autorstwa Piotra Życińskiego – „Milcząc, wołają”, poświęconą poszukiwaniom szczątków ofiar systemu komunistycznego, prowadzonym w kwaterze „Ł” Cmentarza Wojskowego na warszawskich Powązkach w latach 2012 – 2014. Według szacunków w latach 1948 – 1956 pochowano tam szczątki co najmniej 276 więźniów uznanych przez władze komunistyczne za ludzi szczególnie niebezpiecznych dla państwa. Oś wystawy stanowią drzwi do jednego z pomieszczeń w mokotowskim więzieniu, w którym dokonywano mordów na polskich patriotach, skazywanych w zbrodniczych farsach, zwanych przez komunistów sądami. Historia rawickiego więzienia wpisuje się również w tragiczne wydarzenia okresu stalinowskiego. Wystawa została udostępniona dzięki uprzejmości Oddziału Instytutu Pamięci Narodowej w Poznaniu.

mjr Ewa Szulc

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej