Za nami kolejny trudny, bo w czasie pandemii, rok funkcjonowania społeczności Anonimowych Alkoholików w Oddziale Terapeutycznym Zakładu Karnego w Rawiczu. Zespół terapeutyczny podejmuje wszelkie starania, by grupa osób uzależnionych przebywających w warunkach izolacji miała zapewnioną ciągłość spotkań.

Trwamy pomimo wszystko…

Mityngi grupy samopomocowej Anonimowych Alkoholików w Zakładzie Karnym w Rawiczu odbywają się już 30 lat, indywidualnie osadzeni dumni są z każdego roku, miesiąca i dnia wytrwania w trzeźwości, albowiem utrzymanie abstynencji jest codziennym zmaganiem się ze swoimi trudnościami, lękami, demonami.

Aktualność problemu

Problem alkoholizmu w Polsce pozostaje aktualny. Zgodnie z informacjami podawanymi przez Państwową Agencję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych spożywanie alkoholu w Polsce wzrasta, a pandemia niestety potęguje ten problem. Powyższe przyczyniło się do utworzenia grupy konsumentów, nazywanych „pijącymi z szarej strefy”, których nie można jeszcze zakwalifikować jako uzależnionych,  ale jednocześnie są to osoby, dla których problemem jest odstawienie alkoholu.

Na terapię nigdy nie jest za późno…

Biorąc pod uwagę szybkość i rozwój uzależnienia, podjęcie leczenia jest niezbędne.

W warunkach izolacji prowadzone są oddziaływania terapeutyczne służące leczeniu uzależnień, pomocy osobą nadużywającym oraz współuzależnionym. Mityngi grup samopomocowych są jedną z form oddziaływań względem osób dotkniętych chorobą alkoholową. Do udziału w spotkaniach motywowani są wszyscy osadzeni mający problem z alkoholem, ale również i tacy, którzy pomimo ewidentnie ponoszonych negatywnych konsekwencji, nie identyfikują się z uzależnieniem, stanowczo zaprzeczając jakimkolwiek problemom z sięganiem po substancje. 

Zmieniają się ludzie, sponsorzy z  wolnościowego AA, zainteresowani więźniowie, niezmienny pozostaje cel, podstawowy cel mityngów: nieść posłanie alkoholikowi, który wciąż jeszcze cierpi.

Tradycją jest obchodzona corocznie Wigilia, umożliwiająca integrację społeczności oraz wzmacniająca poczucie przynależności i jedności. Równocześnie jest kolejną formą swoistego zaproszenia do ''zmiany na lepsze, zdrowsze życie''. Zaproszeniem, które proponujemy każdej osobie z problemem odbywającej karę w Zakładzie Karnym w Rawiczu.

kpt. Ewelina Trawka / mjr Alicja Kapała

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej