W Zakładzie Karnym w Rawiczu odbyły się ćwiczenia specjalistyczne - „Likwidacja zagrożenia bezpieczeństwa Zakładu Karnego w Rawiczu”.

Cel

W Zakładzie Karnym w Rawiczu odbyły się ćwiczenia specjalistyczne - „Likwidacja zagrożenia bezpieczeństwa Zakładu Karnego w Rawiczu”, których celem było przygotowanie jednostki penitencjarnej do działania w czasie osiągania wyższych stanów gotowości obronnej państwa, doskonalenie procesów decyzyjnych, które podejmowane są przez kierownictwo jednostki w sytuacjach kryzysowych oraz współdziałanie Służby Więziennej z innymi formacjami, tj.: Policją i Strażą Pożarną. Podczas ćwiczeń szlifowano umiejętności odpowiedniej komunikacji i wielowątkowego wykonywania zadań.

Scenariusz

Skażenie chemiczne na terenie jednostki, zagrożenie bezpieczeństwa w jednostce w wyniku zachowania osadzonych w sali widzeń, atak na konwój, ujawnienie ładunku niewiadomego pochodzenia – to podstawowe elementy koncepcji ćwiczeń specjalistycznych. Udział w nich wzięli funkcjonariusze Zakładu Karnego w Rawiczu oraz Grupy Interwencyjnej Służby Więziennej Okręgowego Inspektoratu Służby Więziennej w Poznaniu przy współudziale funkcjonariuszy Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Rawiczu, Komendy Powiatowej Policji w Rawiczu oraz przedstawicieli Gminnego Centrum Zarządzania Kryzysowego Urzędu Miasta i Gminy Rawicz.

Działania były obserwowane przez zaproszonych gości, wśród których znaleźli się: Dyrektor Okręgowy Służby Więziennej w Poznaniu – płk Cezary Kosacz, Specjalista Okręgowego Inspektoratu Służby Więziennej w Poznaniu - por. Dariusz Hoffa, kierownicy jednostek organizacyjnych Służby Więziennej oraz koordynatorzy ds. obronnych wchodzących w skład jednostek podległych Okręgowemu Inspektoratowi Służby Więziennej w Poznaniu, przedstawiciele: Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Rawiczu, Komendy Powiatowej Policji w Rawiczu, Biura Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Starostwa Powiatowego w Rawiczu, Gminnych Centrów Zarządzania Kryzysowego z Rawicza, Miejskiej Górki, Bojanowa oraz Pakosławia.

Podsumowanie

Ćwiczenia doskonalące pod kryptonimem „Likwidacja” przebiegły sprawnie, bezpiecznie oraz wykazały, że współpraca Służby Więziennej z innymi formacjami odpowiedzialnymi za bezpieczeństwo państwa kształtuje się właściwie. Regularnie prowadzone ćwiczenia pozorowanych zdarzeń niebezpiecznych pozwalają na sprawdzenie i doskonalenie umiejętności sprawnego działania w sytuacjach kryzysowych. Dzięki włączeniu w realizację działań jednostek Policji i Państwowej Straży Pożarnej, możliwa była też ocena współdziałania z innymi formacjami odpowiedzialnymi za bezpieczeństwo publiczne.

chor. Paweł Bajon / ppor. Marcin Hanslik / mjr Ewa Szulc

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej