Nauczanie oraz praca to najważniejsze formy oddziaływań w ramach wykonywania kary pozbawienia wolności. To również przepustka w przyszłość i lepszy start po wyjściu na wolność. Kadra penitencjarna Zakładu Karnego w Rawiczu – jako zadanie priorytetowe - podejmuje działania, które mają na celu zdobycie nowych kwalifikacji zawodowych i w efekcie podjęcie zatrudnienia przez osadzonych. Aktualnie w jednostce odbywa się kurs brukarza.

Brukarz i asystent osób starszych i niepełnosprawnych

Aktualnie w Zakładzie Karnym w Rawiczu trwa kurs brukarza. Sześciu osadzonych uczy się w szczególności: układania, konserwacji i naprawy nawierzchni brukowych, ustawiania bloków obramowujących nawierzchnię, niwelowania terenu, wykonywania wykopów i nasypów, układania podkładu pod bruk. Po ukończonym szkoleniu skazani otrzymają dokument potwierdzający zdobycie nowych kwalifikacji.

Wychodząc naprzeciw potrzebom rynku pracy i perspektywom zatrudnienia, a także wyposażenia osadzonych w praktyczne i przydatne umiejętności, Zakład Karny w Rawiczu organizuje szereg szkoleń. W bieżącym roku odbył się już kurs asystenta osób starszych i niepełnosprawnych. Jesienią planowane jest jeszcze uruchomienia kursu profesjonalnego sprzątania. Łącznie w tej formule ma zostać przeszkolonych osiemnastu osadzonych. Przedsięwzięcia finansowane są z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej, którego środki pochodzą między innymi z wynagrodzenia za pracę skazanych.

Nowe kwalifikacje – przepustka w lepszą przyszłość

Dynamiczne zmiany zachodzące w społeczeństwie powodują, że posiadanie różnych kwalifikacji zawodowych staje się niezbędne dla funkcjonowania na rynku pracy. Nowe umiejętności pozwalają osadzonym opuszczającym więzienne mury na znalezienie zatrudnienia, samodzielne utrzymanie się i tym samym prowadzenie życie zgodnie z przyjętymi normami społecznymi. Dodatkowo, zdobyty zawód daje szansę na świadczenie pracy już podczas odbywania kary i spłatę zobowiązań finansowych jeszcze w trakcie pobytu w więzieniu.

Organizowane kursy są doskonałą alternatywą dla skazanych z krótszymi wyrokami, którzy nie mają możliwości ukończenia kwalifikacyjnych kursów zawodowych w tutejszym Centrum Kształcenia Ustawicznego.

Nauczanie i praca to również najważniejsze formy oddziaływań na osadzonych mające za zadanie osiągnięcie celu wykonywania kary pozbawienia wolności.

 

kpt. Marcin Cieśla / por. Marek Pięta / mjr Marek Heinze / mjr Ewa Szulc

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej