Dyrektor Okręgowy Służby Więziennej w Poznaniu, na wniosek Dyrektora Zakładu Karnego w Rawiczu, z dniem 10 marca 2022 roku, powołał na stanowisko Zastępcy Dyrektora Zakładu Karnego w Rawiczu mjr. Zbigniewa Zielińskiego.

Mjr Zbigniew Zieliński służbę w Służbie Więziennej rozpoczął w 2002 roku na stanowisku strażnika działu ochrony. Od września 2005 roku związany był z działem kadr, gdzie w czerwcu 2013 roku objął stanowisko kierownika działu.

Z dniem 10 marca, mjr Zbigniew Zieliński został powołany na stanowisko Zastępcy Dyrektora Zakładu Karnego w Rawiczu.

 

 

 

mjr Ewa Szulc

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej