Centrum Kształcenia Ustawicznego w Zakładzie Karnym w Rawiczu podsumowuje kolejny rok szkolny, wyjątkowy, gdyż żegnamy absolwentów liceum ogólnokształcącego, spośród których kilku przystąpiło do egzaminu maturalnego.

„Uczymy się nie dla szkoły, lecz dla życia” (Seneka Młodszy)

W roku szkolnym 2021/2022 objętych nauczaniem było 95 słuchaczy.

W pierwszym semestrze kształciliśmy w zawodzie kucharz  (pierwszy i trzeci semestr) i w zawodzie stolarz (pierwszy i trzeci semestr) oraz kontynuowaliśmy kształcenie w trzeciej klasie liceum ogólnokształcącego dla dorosłych.

Sprawdzian wiedzy i umiejętności

26 listopada  zakończyły się kwalifikacyjne kursy zawodowe dla  słuchaczy III semestru,  a w styczniu odbyły się egzaminy zawodowe. Zdawalność egzaminów w zawodzie stolarz wyniosła 90%, w zawodzie kucharz 100%

29  kwietna naukę zakończyli licealiści, w maju czwórka z nich przystąpiła do egzaminu maturalnego.

Obecnie rok szkolny kończą słuchacze drugiego semestru kwalifikacyjnych kursów zawodowych  Kucharz i Stolarz.

Ostatni dzwonek w roku szkolnym 2021/2022

Rok szkolny zakończyło 15 słuchaczy KKZ Kucharz oraz 18 słuchaczy KKZ stolarz. Najwyższa średnia  w liceum wyniosła 5,20, natomiast  wśród  słuchaczy kursów  5,00.

Jak co roku słuchacze z średnią  powyżej 4.0 i frekwencją powyżej 90% otrzymali wyróżnienie  wychowawcy, który wnioskował o udzielenie nagrody.

Wracamy do „normalności”

Po przerwie spowodowanej pandemią do wydarzeń wpisanych na stałe w kalendarz roku szkolnego CKU wróciły takie inicjatywy, jak: widzenie rodzinne dla słuchaczy CKU i Dzień Sportu, organizowane w ramach Programu współpracy CKU z Działem Penitencjarnym w zakresie oddziaływań w roku szkolnym 2021/2022.

Dzień sportu odbył się 12.06.2022 roku, podczas którego słuchacze CKU wzięli udział w szeregu konkurencji sportowych w ramach rywalizacji grupowej i indywidualnej.

Obecnie oczekujemy na 28.06.2022 rok, ponieważ na ten dzień zaplanowano widzenie rodzinne dla słuchaczy CKU.

Nabór trwa!

Obecnie  prowadzimy nabór na pierwszy semestr kwalifikacyjnych kursów zawodowych  w zawodzie Kucharz – HGT.02 Sporządzanie potraw i napojów, oraz w zawodzie Stolarz – DRM.04 Wytwarzanie wyrobów z drewna i materiałów drewnopochodnych.

Od 1 września 2022 planujemy także  uruchomić 1 klasę Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych, obecnie trwa rekrutacja do liceum oraz na kwalifikacyjne kursy zawodowe. Zapraszamy!

Marta Broniewicz / mjr Alicja Kapała

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej