W ramach podpisanego porozumienia o współpracy między Zakładem Karnym w Rawiczu a Lasami Państwowymi – Nadleśnictwem Góra Śląska, osadzeni z rawickiej jednostki penitencjarnej zostali skierowani do prac fizycznych z zakresu gospodarki leśnej.

Nowe miejsca pracy dla osadzonych

W ramach porozumienia o współpracy zawartego między Zakładem Karnym w Rawiczu a Nadleśnictwem Góra Śląska, podpisano umowę o zatrudnienie osadzonych. W jej wyniku czterech osadzonych z rawickiej jednostki zostało skierowanych do prac fizycznych z zakresu gospodarki leśnej.

Jest to kolejny krok w ramach realizowanego w jednostkach penitencjarnych, w tym w Zakładzie Karnym w Rawiczu, rządowego programu „Praca dla więźniów”, wspierającego szeroko rozumianą readaptację społeczną osób przebywających w zakładach karnych i aresztach śledczych poprzez ich aktywizację zawodową.

Praca – „trening” przygotowujący do życia po opuszczeniu więzienia

Praca – najważniejszy środek oddziaływań resocjalizacyjnych – pozwala na rozwój kompetencji i kwalifikacji zawodowych, zdobycie szeregu umiejętności społecznych, a praca odpłatna dodatkowo daje możliwość spłaty zobowiązań finansowych i gromadzenia środków potrzebnych po wyjściu na wolność. Jest też swoistym „treningiem” przygotowującym do życia po opuszczeniu więzienia.

mjr Anna Szmidel / st. chor. Marcin Hanslik / mjr Ewa Szulc

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej