Kolejne spotkania z młodzieżą w ramach ogólnopolskiego programu edukacyjnego „W SŁUŻBIE PRAWU”.

W Zakładzie Karnym w Rawiczu odbyło się kolejne spotkanie z młodzieżą w ramach ogólnopolskiego programu edukacyjnego „W SŁUŻBIE PRAWU”. Tym razem odbiorcami byli uczniowie klasy o profilu policyjnym III Liceum Ogólnokształcącego im. Juliusza Słowackiego w Lesznie. Prowadzący zaznajomili uczniów z podstawową wiedzą na temat prawa oraz wartościami, które są przez nie chronione. Najważniejszą częścią spotkania był blok poświęcony profilaktyce zachowań przestępczych. Omówiono realia życia więziennego, wskazując przy tym na ograniczenia i dolegliwości wynikające z osadzenia w jednostce penitencjarnej. Uczestnicy mogli także obserwować w akcji naszego czworonożnego, niezawodnego funkcjonariusza, który natychmiast wskazał skrupulatnie ukryte przed nim narkotyki.

Młodym adeptom przekazano także informacje związane ze służbą w Służbie Więziennej – zasadach naboru i ścieżce kariery.

Funkcjonariusze Zakładu Karnego w Rawiczu przeprowadzili również zajęcia w ramach programu ”W SŁUŻBIE PRAWU” dla uczniów Szkoły Podstawowej nr 4 im. Władysława Broniewskiego w Rawiczu. Tematem przewodnim spotkania było przybliżenie dzieciom na czym polega praca w naszej formacji oraz jakie konsekwencje mogą wynikać z łamania prawa.

 

 

 

mjr Marcin Cieśla / ppor. Kornel Ratajski / mjr Ewa Szulc

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej