Funkcjonariusze Zakładu Karnego w Rawiczu przeprowadzili kolejne spotkanie z młodzieżą w ramach ogólnopolskiego programu edukacyjnego „W SŁUŻBIE PRAWU”. Zajęcia odbyły się na terenie jednostki, a ich odbiorcami byli uczniowie z I Liceum Ogólnokształcącego im. Armii Krajowej w Miliczu.

Spotkanie na wielu płaszczyznach

Spotkanie składało się z kilku modułów. W pierwszym, uczniowie zostali zapoznani ze strukturą oraz zadaniami Służby Więziennej, a także możliwościami podjęcia służby w naszej formacji. Dowiedzieli się jak wygląda proces rekrutacji oraz jakie wymagane są kwalifikacji i predyspozycje.

Drugą część spotkania stanowiła edukacja prawna oraz szeroko pojęta profilaktyka zachowań przestępczych. Uczniowie dowiedzieli się czym jest prawo, jakie wartości chroni, co jest przedmiotem odpowiedzialności karnej. Omówiono proces demoralizacji, wskazano na pojęcia prawne, jak np. różnice pomiędzy zbrodnią a występkiem, czy umyślnością i nieumyślnością czynów karalnych. Nie zabrakło rozważań na temat czynów zabronionych, za popełnienie których można trafić można do więzienia. Młodzieży przedstawiono najczęstsze przestępstwa, a także grożące za nie konsekwencje. Zwrócono uwagę na kontakt młodych z alkoholem i narkotykami oraz na zjawisko cyberprzemocy, które może powodować różnorakie konsekwencje. Odbiorcy zaznajomili się również z realiami życia więziennego, codziennością osób pozbawionych wolności, ograniczeniami i niedogodnościami wynikającymi z odbywania kary pozbawienia wolności. Skłaniało to młodych ludzi do refleksji nad tym, co jeszcze mogą stracić - oprócz wolności, kiedy popełnią przestępstwo.

Wybrane aspekty służby

Ostatnią część stanowiło spotkanie z funkcjonariuszami Grupy Interwencyjnej Służby Więziennej okręgu poznańskiego, pełniącymi służbę w Zakładzie Karnym w Rawiczu oraz przewodnikiem psa. Pies, jak przystało na świetnie wyszkolonego członka naszej załogi, w kilka sekund pokazał, że nie da się przed nim ukryć narkotyków, nawet jeśli będziemy się bardzo starali. Natomiast funkcjonariusze GISW zaprezentowali środki ochrony stosowane w Służbie Więziennej. Na zakończenie młodzież miała możliwość zwiedzenia historycznych podziemi Zakładu Karnego Rawiczu, gdzie poznała historię naszej jednostki oraz sylwetki więźniów politycznych osadzanych w Rawiczu.

Zdyscyplinowanie oraz powaga jaką zachowali uczniowie na terenie jednostki organizacyjnej, świadczą o ich dojrzałości. Jako prowadzący mamy przekonanie, że zajęcia spełniły swoją rolę zarówno edukacyjną, jak i wychowawczą. Świadczyć o tym mogą pytania młodzieży oraz ich faktyczne zainteresowanie prezentowaną tematyką, a także zapewnienie kadry pedagogicznej o chęci zorganizowania takich spotkań dla kolejnych klas.

 

 

mjr Marcin Cieśla / por. Marek Pięta / mjr Ewa Szulc

 

 

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej