W Zakładzie Karnym w Rawiczu gościli uczniowie trzeciej klasy I Liceum Ogólnokształcącego im. Jarosława Dąbrowskiego w Rawiczu – klasy mundurowej - kadeckiej.

Uczniowie poznają Służbę Więzienną

Wizyta uczniów pierwszej klasy I Liceum Ogólnokształcącego im. Jarosława Dąbrowskiego w Rawiczu – klasy mundurowej - kadeckiej była okazją do zapoznania uczniów ze strukturą i zasadami naboru do Służby Więziennej, przedstawienia zadań i celów formacji, a także specyfiki i miejsca Zakładu Karnego w Rawiczu na penitencjarnej mapie Polski. Młodzieży zaprezentowano także działalność Grupy Interwencyjnej Służby Więziennej okręgu poznańskiego funkcjonującej przy Zakładzie Karnym w Rawiczu, zorganizowano pokaz psa specjalnego i pojazdu konwojowego.

Służba w SW – dobry wybór

Uczniowie klasy kadeckiej w ramach realizowanych zajęć poznają różne formacje mundurowe. Tym razem mieli możliwość przekonania się, że służba w Służbie Więziennej to wymagająca, pełna wyzwań, ale zarazem ciekawa i perspektywiczna ścieżka rozwoju zawodowego.

Młodzież podeszła do tematu z ogromnym zainteresowaniem i zaangażowaniem, dziękujemy za owocnie spędzony czas.

 

 

mjr Ewa Szulc

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej