Niepełnosprawność ma różne oblicza, gdy dotyka człowieka, stawia przed nim więcej przeszkód i problemów. Osoby z niepełnosprawnościami żyją wśród nas, potrzebują przede wszystkim akceptacji i pomocy w integracji z otoczeniem.

Idea wsparcia

W ramach oddziaływań resocjalizacyjnych w Oddziale Terapeutycznym Zakładu Karnego w Rawiczu  powstała idea wsparcia działań na rzecz osób niepełnosprawnych w lokalnym środowisku. Funkcjonariusze tutejszej jednostki przekazali, zebrane w ramach akcji przeprowadzonej wśród skazanych, produkty spożywcze  dla uczestników Środowiskowego Domu Samopomocy w Rawiczu.

Uczymy wrażliwości

Placówka jest dziennym ośrodkiem wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi, które wymagają pomocy do życia w środowisku rodzinnym i społecznym, w szczególności w celu zwiększenia ich zaradności i samodzielności życiowej, a także ich integracji ze społeczeństwem. W ramach procesu resocjalizacji kształtujemy postawy empatii i wrażliwości na czyjeś trudne położenie.

Możliwość zadośćuczynienia

Integracja niesie za sobą piękne wartości, ważne w procesie resocjalizacji. Pomoc drugiemu człowiekowi za pośrednictwem mniejszego lub większego podarunku staje się dla skazanych jedną z możliwości zmiany swojego zachowania, rehabilitacji i poczucia zadośćuczynienia.

mł. chor. Lidia Młody / kpt. Ewelina Trawka / mjr Alicja Kapała

 

  

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej