Funkcjonariusz Zakładu Karnego w Rawiczu – st. sierż. Mateusz Hiki - pełniący służbę na stanowisku starszego oddziałowego działu ochrony, został wyznaczony przez Dyrektora Generalnego Służby Więziennej do Kompanii Reprezentacyjnej Służby Więziennej.

St. sierż. Mateusz Hiki do Służby Więziennej został przyjęty z dniem 01 lutego 2011 roku na stanowisko strażnika działu ochrony Aresztu Śledczego w Nowej Soli. Od 1 listopada 2015 roku pełni służbę w Zakładzie Karnym w Rawiczu, obecnie na stanowisku starszego oddziałowego działu ochrony. St. sierż. Mateusz Hiki został wyznaczony przez Dyrektora Generalnego Służby Więziennej do Kompanii Reprezentacyjnej Służby Więziennej.

Naszemu funkcjonariuszowi gratulujemy i życzymy powodzenia w realizacji nowych wyzwań!

 

mjr Zbigniew Zieliński / mjr Ewa Szulc

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej