Zakład Karny w Rawiczu wziął udział w IV edycji Festiwalu Kryminału Retro „Kryminalny Magiel” w Gostyniu.

Festiwal Kryminału Retro „Kryminalny Magiel” w Gostyniu

Festiwal Kryminału Retro „Kryminalny Magiel” odbywa się w Gostyniu i jest jedną z największych tego typu imprez w Polsce. Organizatorami wydarzenia są: Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Gostyniu, Gostyński Ośrodek kultury „Hutnik” oraz Muzeum w Gostyniu. Uczestniczą w nim największe gwiazdy polskiego kryminału, mają miejsce spotkania z pisarzami, projekcje filmowe, rekonstrukcje historyczne, wystawy, warsztaty z kryminalistyki, odbywa się konkurs na najlepszą powieść kryminalną. Imprezą towarzyszącą festiwalu był piknik promujący bezpieczeństwo.

Piknik promujący bezpieczeństwo

W pikniku udział wzięli, poza Służbą Więzienną, także przedstawiciele takich służb  mundurowych, jak: Policja, Żandarmeria Wojskowa, Służba Celno – Skarbowa, Straż Leśna.      

Na specjalnie przygotowanym stoisku Zakładu Karnego w Rawiczu można było zobaczyć wyposażenie, środki ochrony i uzbrojenia stosowane w Służbie Więziennej, poznać specyfikę funkcjonowania i zadania realizowane przez operatorów Grupy Interwencyjnej Służby Więziennej. Funkcjonariusze Służby Więziennej wchodzący w skład GISW okręgu poznańskiego, stacjonującej na co dzień w Zakładzie Karnym w Rawiczu, zaprezentowali m.in. sprzęt wykorzystywany w codziennej służbie dla zapewnienia bezpieczeństwa wewnętrznego państwa i ochrony obywateli.

Służba Więzienna stanowi bardzo ważny element w systemie bezpieczeństwa wewnętrznego państwa. Charakter, zakres i sposób realizacji zadań związanych z utrzymaniem porządku i bezpieczeństwa na terenie jednostek penitencjarnych oraz współdziałanie z innymi służbami w realizacji ich zadań sprawia, że więziennictwo należy do grup dyspozycyjnych.

Spotkanie było także okazją do przedstawienia oferty zatrudnienia w Służbie Więziennej.

 

mjr Ewa Szulc 

      

 

 

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej