Zakład Karny w Rawiczu zakończył inwestycję w postaci montażu paneli fotowoltaicznych na jednym z pawilonów mieszkalnych. Uzyskana energia, za przyczyną zamontowanej instalacji o mocy 375 kWp, w zależności od warunków pogodowych, będzie pokrywać częściowe zapotrzebowanie na energię elektryczną jednostki.

Naturalne źródło energii

Fotowoltaika to proces produkcji energii elektrycznej z darmowego i niewyczerpalnego źródła energii – promieniowania słonecznego. Instalacja w Zakładzie Karnym w Rawiczu będzie służyć do przemiany energii słonecznej w elektryczną, co w sposób bezpośredni przyczyni się także do obniżenia emisji dwutlenku węgla do atmosfery.

Wydajność

Uzyskana energia, za przyczyną zamontowanej instalacji o mocy 375 kWp, w zależności od warunków pogodowych, będzie pokrywać częściowe zapotrzebowanie na energię elektryczną rawickiej jednostki. Szacunkowy uzysk energii elektrycznej z nowej instalacji fotowoltaicznej w ciągu roku wyniesie około 35,75 tys. kWh, co stanowi 3,6 % średniego rocznego zużycia.

Zyskujemy

Rocznie Zakład Karny w Rawiczu będzie mógł zaoszczędzić na rachunkach za prąd około 18 tysięcy złotych. Według wyliczeń koszt instalacji zwróci się już po około 14 latach, więc uwzględniając żywotność samej inwestycji, tego typu ekologiczne rozwiązanie bez wątpienia ma sens.

mjr Alicja Kapała

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej