W Zakładzie Karnym w Rawiczu zakończyły się egzaminy zawodowe dla osadzonych – słuchaczy Kwalifikacyjnych Kursów Zawodowych.

Czas na zawody rzemieślnicze

W jednostkach penitencjarnych, w tym w Zakładzie Karnym w Rawiczu, działają Centra Kształcenia Ustawicznego, których oferta kształcenia podporządkowywana jest aktualnym wymogom i oczekiwaniom pracodawców. Jak pokazują potrzeby rynku pracy - poszukiwani są rzemieślnicy i przedstawiciele zawodów technicznych. Odpowiadając na te potrzeby, więzienna szkoła w Zakładzie Karnym w Rawiczu oferuje kształcenie w ramach kwalifikacyjnych kursów zawodowych, w zawodzie kucharz i stolarz.

Kwalifikacyjny kurs w zawodzie kucharz trwa trzy semestry i zakończony jest egzaminem zawodowym. W trakcie jego trwania słuchacze uczą się: wykonywania różnymi technikami i metodami potraw, napojów i półproduktów kulinarnych, dobierania i posługiwania się narzędziami i sprzętem stosowanym w gastronomii.

Kwaliofikacyjny kurs w zawodzie stolarz trwa trzy semestry i zakończony jest egzaminem zawodowym. Uczestnicy kursu uczą się: wykonywania i konserwacji przedmiotów drewnianych lub drewnopodobnych takich, jak elementy stolarki budowlanej, ramy, meble, a także wyroby dekoracyjne.

Sesja egzaminacyjna

W rawickim – więziennym Centrum Kształcenia Ustawicznego - zakończyły się egzaminy zawodowe. Przystąpiło do nich łącznie 25 słuchaczy. Egzaminy składały się z części pisemnej: dla stolarzy - wytwarzanie wyrobów stolarskich, dla kucharzy – sporządzanie potraw i napojów oraz części praktycznej w której słuchacze mieli do wykonania zadania odpowiednie do zawodu. Kucharze musieli przygotować zestaw posiłków w czasie nie dłuższym niż 120 minut, natomiast zadaniem stolarzy było wykonanie prostego mebla z drewna lub płyty meblowej w czasie nie dłuższym niż 180 minut.

Komisja Egzaminacyjna wyniki przekaże do 31 marca 2023 roku.

Ruszyło liceum

Równolegle z sesją egzaminów zawodowych, w Centrum Kształcenia Ustawicznego trwała rekrutacja słuchaczy do Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych. Do szkoły zostało przyjętych 23 słuchaczy, którzy rozpoczęli naukę 1 lutego.

Obecnie zatem Centrum kształci słuchaczy na dwóch kursach – w zawodzie kucharza i stolarza oraz w ramach liceum ogólnokształcącego.

W przygotowaniu oferta kształcenia na przyszły rok.

 

Marta Broniewicz / Joanna Matysiak/ mjr Ewa Szulc

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej