W Zakładzie Karnym w Rawiczu zakończyły się egzaminy zawodowe dla osadzonych – słuchaczy Kwalifikacyjnych Kursów Zawodowych.

Zawody rzemieślnicze

Wychodząc naprzeciw potrzebom rynku pracy i perspektywom zatrudnienia, w jednostkach penitencjarnych, w tym w Zakładzie Karnym w Rawiczu, działają Centra Kształcenia Ustawicznego, których oferta kształcenia podporządkowywana jest aktualnym wymogom i oczekiwaniom pracodawców. Obecna sytuacja gospodarcza wskazuje na deficyt zawdów rzemieślniczych i technicznych. Odpowiadając na te potrzeby, więzienna szkoła w Zakładzie Karnym w Rawiczu oferuje kształcenie w ramach kwalifikacyjnych kursów zawodowych, w zawodzie kucharz i stolarz.

Kwalifikacyjny kurs w zawodzie kucharz trwa trzy semestry i zakończony jest egzaminem zawodowym. W trakcie jego trwania słuchacze uczą się: wykonywania różnymi technikami i metodami potraw, napojów i półproduktów kulinarnych, dobierania i posługiwania się narzędziami i sprzętem stosowanym w gastronomii.

Kwalifikacyjny kurs w zawodzie stolarz trwa trzy semestry i zakończony jest egzaminem zawodowym. Uczestnicy kursu uczą się: wykonywania i konserwacji przedmiotów drewnianych lub drewnopodobnych takich, jak elementy stolarki budowlanej, ramy, meble, a także wyroby dekoracyjne.

Egzaminy zawodowe

Obecnie w rawickim – więziennym Centrum Kształcenia Ustawicznego - zakończyły się egzaminy zawodowe. Przystąpiło do nich łącznie 34 słuchaczy. Egzaminy składały się z części pisemnej: dla stolarzy - wytwarzanie wyrobów stolarskich, dla kucharzy – sporządzanie potraw i napojów oraz części praktycznej w której słuchacze mieli do wykonania zadania odpowiednie do zawodu. Sesja egzaminacyjna zakończyła się, a Okręgowa Komisja Egzaminacyjna wyniki przekaże 20 marca 2020 roku.

Marta Broniewicz / kpt. Ewa Szulc

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej