W Centrum Kształcenia Ustawicznego w Zakładzie Karnym w Rawiczu - podobnie, jak w szkołach wolnościowych - trwają matury.

Matura 2022

W Zakładzie Karnym w Rawiczu egzamin maturalny zdaje czterech osadzonych – tegorocznych absolwentów liceum ogólnokształcącego funkcjonującego w Zakładzie. Naukę w szkole średniej ukończyło piętnastu słuchaczy.

W sumie do przeprowadzenia zaplanowano pięć egzaminów obejmujących: matematykę, język polski, język angielski, historię i geografię.  

Nad prawidłowym przebiegiem matur czuwa komisja egzaminacyjna, w skład której każdorazowo wchodzi nauczyciel więziennej szkoły oraz nauczyciel delegowany ze szkoły  wolnościowej. Ostatni egzamin odbędzie się w dniu 18 maja, a wyniki egzaminów zostaną ogłoszone w dniu 5 lipca. 

Nauka i praca – priorytet

W szerokim spektrum oddziaływań prowadzonych przez kadrę penitencjarną Zakładu Karnego w Rawiczu, największy nacisk kładzie się na pracę, zwłaszcza sprzyjającą zdobywaniu nowych kwalifikacji zawodowych, a także naukę. Zdobycie wykształcenia i nowych umiejętności ma kluczowe znaczenie dla pomyślności procesu readaptacji społecznej i przygotowania skazanych do życia po opuszczeniu jednostki penitencjarnej.

Wychodząc naprzeciw potrzebom rynku pracy i perspektywom zatrudnienia, w jednostkach penitencjarnych, w tym w Zakładzie Karnym w Rawiczu, działają Centra Kształcenia Ustawicznego. Szkoła funkcjonująca w rawickim więzieniu, to trzecia - obok CKU w Zakładzie Karnym we Wronkach i Potulicach - taka placówka w regionie. W całym kraju funkcjonuje 18 Centrów. 

Rawickie Centrum Kształcenia Ustawicznego, kształci w ramach kwalifikacyjnych kursów - w zawodzie kucharz i stolarz oraz w ramach liceum ogólnokształcącego.

 

 

 

Dyrektor CKU - Marta Broniewicz / mjr Ewa Szulc

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej