Funkcjonariusze Zakładu Karnego w Rawiczu, przy współudziale funkcjonariuszy Komendy Powiatowej Policji oraz Państwowej Straży Pożarnej w Rawiczu, szkolili swoje umiejętności podczas ćwiczeń realizowanych na terenie więzienia. Do udziału w manewrach zaproszono, w celach edukacyjno – szkoleniowych, uczniów klas mundurowych I Liceum Ogólnokształcącego im. Jarosława Dąbrowskiego w Rawiczu oraz Zespołu Szkół im. Stanisława Mikołajczyka w Miejskiej Górce.

Pożar w sali widzeń oraz zakłócenie porządku w pawilonie mieszkalnym

W dniu 10 czerwca funkcjonariusz dozorujący widzenia zauważył, że z pomieszczenia przeznaczonego do realizacji widzeń w oddzielnym pomieszczeniu, bez osoby dozorującej, wydobywa się dym. Podjęto decyzję o ewakuacji osób z sali widzeń, a w związku z bezskuteczną próbą gaszenia pożaru przez funkcjonariuszy zakładu karnego, wezwano Straż Pożarną, powiadomiono Policję i inne właściwe organy oraz podjęto inne niezbędne decyzje. Po ugaszeniu pożaru, osadzeni przebywający w pawilonie mieszkalnym B poprzez wznoszenie głośnych okrzyków, uderzanie w drzwi i nawoływanie do wystąpienia innych osadzonych, zakłócili spokój i porządek. Zachowanie osadzonych wskazywało, że mogą być pod wpływem alkoholu lub środków odurzających. Na miejsce zagrożenia przybyli m.in. negocjatorzy i funkcjonariusze Grupy Interwencyjnej Służby Więziennej. Sytuacja została opanowana. Na szczęście to tylko scenariusz ćwiczeń ochronnych przeprowadzonych tego dnia na terenie Zakładu Karnego w Rawiczu.

Cele i zagadnienia ćwiczeń 

Podczas zorganizowanych ćwiczeń ochronnych na terenie Zakładu Karnego w Rawiczu, funkcjonariusze doskonalili swoje umiejętności, w szczególności w zakresie prowadzenia działań w przypadku zakłócenia porządku i bezpieczeństwa na terenie jednostki oraz likwidacji ich skutków, współdziałania poszczególnych komórek organizacyjnych w przypadku wystąpienia zagrożenia, a także prawidłowego reagowania na nie oraz podnosili kwalifikacje dotyczące prowadzenia negocjacji i udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej i procedur segregacji osób poszkodowanych. Tematem przewodnim prowadzonych działań było zagrożenie bezpieczeństwa jednostki organizacyjnej – pożar w pomieszczeniach sali widzeń oraz zakłócenie spokoju i porządku przez osadzonych w oddziale mieszkalnym. 

Współdziałanie z Policją i Państwową Strażą Pożarną

Manewry przeprowadzone przy współudziale funkcjonariuszy Komendy Powiatowej Policji i Państwowej Straży Pożarnej w Rawiczu. Ćwiczenia miały bowiem na celu doskonalenie współdziałania z innymi służbami w zakresie likwidacji zagrożeń występujących na terenie jednostki organizacyjnej.

Ćwiczeniom przyglądały się osoby odpowiedzialne za zarządzanie kryzysowe w gminach Rawicz i Miejska Górka oraz w rawickim powiecie.  

Udział klas mundurowych

W manewrach, oprócz służb mundurowych, uczestniczyli uczniowie klas mundurowych I Liceum Ogólnokształcącego im. Jarosława Dąbrowskiego w Rawiczu oraz Zespołu Szkół im. Stanisława Mikołajczyka w Miejskiej Górce. Udział młodych adeptów munduru miał cele szkoleniowo – edukacyjne. Młodzież przed rozpoczęciem manewrów została zapoznana ze strukturą Służby Więziennej, realizowanymi przez formację zadaniami, charakterem służby, a także specyfiką Zakładu Karnego w Rawiczu. Następnie uczniowie nie tylko przyglądali się ćwiczeniom, ale wzięli w nich również czynny udział odgrywając rolę pozorantów.   

 

 

tekst: kpt. Ewa Szulc       

foto: mjr Marek Heinze

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej