Funkcjonariusze Zakładu Karnego w Rawiczu, przy współudziale funkcjonariuszy Państwowej Straży Pożarnej w Rawiczu, szkolili swoje umiejętności podczas ćwiczeń realizowanych na terenie więzienia.

Napaść na współosadzonego, niszczenie mienia, zaprószenie ognia….

Napaść na współosadzonego, niszczenie mienia w obiekcie ślusarni, zaprószenie ognia w magazynie warsztatów terapii zajęciowej, ewakuacja osadzonych, sprawdzenie procedur alarmowania i powiadamiania, prowadzenie negocjacji, wykorzystanie grupy interwencyjnej, współdziałanie z Państwową Strażą Pożarną i Policją w zakresie likwidacji zagrożeń na terenie więzienia – to podstawowe założenia i aspekty ćwiczeń ochronnych, jakie miały miejsce na terenie Zakładu Karnego w Rawiczu.

Cele i zagadnienia ćwiczeń

Celem ćwiczeń, prowadzonych przy współudziale funkcjonariuszy z Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Rawiczu było doskonalenie umiejętności prowadzenia działań w przypadku zakłócenia porządku i bezpieczeństwa na terenie jednostki, trening kompetencji w zakresie współgrania poszczególnych komórek organizacyjnych i prowadzenia negocjacji w miejscu zagrożenia, optymalizowanie metod współdziałania i współpracy z innymi służbami mundurowymi, praktyczne szkolenie funkcjonariuszy Grupy Interwencyjnej Służby Więziennej w reakcji na występujące zagrożenie, podnoszenie kwalifikacji w zakresie udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej.

Scenariusz ćwiczeń został zrealizowany w najdrobniejszych aspektach. Tym samym osiągnięto szkoleniowy cel przedsięwzięcia.

Regularnie prowadzone ćwiczenia pozorowanych zdarzeń niebezpiecznych pozwalają na sprawdzenie i doskonalenie umiejętności sprawnego działania w sytuacjach kryzysowych. Dzięki włączeniu w ich realizację funkcjonariuszy Państwowej Straży Pożarnej możliwa była też ocena współdziałania z innymi formacjami odpowiedzialnymi za bezpieczeństwo publiczne.

tekst: mjr Ewa Szulc

zdjęcia: plut. Paweł Łącz

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej