70 budek lęgowych dla zagrożonych gatunków ptaków trafiło do Nadleśnictwa w Górze Śląskiej.

Współpraca

W ramach podpisanego porozumienia o współpracy z Nadleśnictwem Góra Śląska, w Zakładzie Karnym w Rawiczu wykonano 70 budek lęgowych dla zagrożonych gatunków ptaków. Zostały one przekazane partnerowi, celem rozlokowania w lasach i zagajnikach. Budki wykonano w ramach programu resocjalizacyjnego „Pro publico. Najlepszy odzew podziel się dobrem”, przy zaangażowaniu i pomocy ze strony kadry pedagogicznej i słuchaczy Centrum Kształcenia Ustawicznego w rawickiej jednostce, według wskazań partnera – Nadleśnictwa w Górze Śląskiej.

Ekologia w resocjalizacji

Wśród prowadzonych oddziaływań i realizowanych przedsięwzięć kadra penitencjarna Zakładu Karnego w Rawiczu uwzględnia również działalność proekologiczną i prospołeczną. Bogaty wachlarz aktywności w tym zakresie - mających w szczególności na celu rozbudzenie świadomości ekologicznej, zwrócenie uwagi na potrzeby środowiska naturalnego, odpowiedzialności za nie i potrzebę jego ochrony – przewiduje także wytwarzanie drobnych elementów zielonej infrastruktury. Sprzyja to nie tylko refleksji ekologicznej, ale pozwala również na pożyteczne i aktywne spędzanie czasu w izolacji penitencjarnej.

Angażując osadzonych w szereg przedsięwzięć staramy się działać „tu i teraz”, a współpracując z lokalnymi instytucjami, odpowiadamy na jego potrzeby, między innymi poprzez wytwarzanie przez więźniów, pod nadzorem kadry penitencjarnej, produktów rękodzieła artystycznego i przedmiotów użytkowych.

por. Marek Pięta / mjr Ewa Szulc

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej