W dniu dzisiejszym po raz pierwszy obchodzimy Dzień Tradycji Służby Więziennej, który nie tylko skłania do refleksji nad historią Naszej formacji, ale i daje możliwość wyróżnienia funkcjonariuszy aktualnie pełniących służbę.

Rys historyczny

W dniach 7 i 8 lutego 1919 r. Naczelnik Państwa Józef Piłsudski wydał dekrety o zorganizowaniu „Okręgowych Dyrekcji Więziennych” oraz w sprawie „Tymczasowych Przepisów Więziennych”. Były to jedne z pierwszych aktów prawnych wydanych w odrodzonej Polsce, na ich podstawie utworzono Straż Więzienną. Straż Więzienna była pierwszą formacją mundurową w Polsce, która oficjalnie umożliwiła kobietom służbę w swoich szeregach, na co wskazują już pierwsze przepisy, w których jest mowa o „dozorcach i dozorczyniach”.

Wprowadzone w życie przez Polskę przepisy prawa karnego i przyjęte rozwiązania ustawowe w okresie międzywojennym ocenione zostały przez zachodnie państwa Europy jako jedne z najnowocześniejszych w owym czasie i stawiane były za przykład. Odrodzone polskie więziennictwo rozwijało się dynamicznie, co w głównej mierze miało odzwierciedlenie w prezentowanej postawie moralnej i etycznej funkcjonariuszy Straży Więziennej.

Uczciliśmy pamięć

W Dniu Tradycji Służby Więziennej złożono wiązankę kwiatów i zapalono znicz na grobie Józefa Stefaniaka – naczelnika rawickiego więzienia w latach 1921 -1929. Uroczystego odsłonięcia pomnika dokonano na cmentarzu miejskim w dniu 8 maja 2021 roku.

Rawickie więzienie w okresie międzywojennym

Józef Stefaniak naczelnikiem więzienia został w 1921 roku i funkcję tę sprawował nieprzerwanie do roku 1929. Zmarł 08.05.1929 roku w Rawiczu. W tym czasie rawickie więzienie było jednym z największych i najcięższych w kraju.

Dzieje rawickiej jednostki penitencjarnej to burzliwe dwa wieki, które w różny sposób zapisały się na karcie polskiej historii. W roku 1920 więzienie zostało przekazane stronie polskiej i stało się najcięższym politycznym zakładem karnym II Rzeczypospolitej. Osadzano w nim w szczególności komunistów, opozycjonistów i przedstawicieli mniejszości narodowych. Mimo, iż więzienie uważane było za ciężkie w latach dwudziestych i trzydziestych rozwijało w różnym zakresie formy oddziaływania o charakterze poprawczo - wychowawczym.

Awanse

Dzień Tradycji Służby Więziennej jest również okazją do nadania funkcjonariuszom naszej formacji kolejnych wyższych stopni służbowych. Z dniem 8 lutego 2023 r. na wyższe stopnie służbowe awansowanych zostało 22 funkcjonariuszy Zakładu Karnego w Rawiczu:

- w korpusie chorążych – 13 funkcjonariuszy

- w korpusie podoficerów – 9 funkcjonariuszy.

Dyrektor Zakładu karnego w Rawiczu płk Jarosław Dworecki złożył wszystkim awansowanym osobom podziękowanie za profesjonalne wykonywanie obowiązków służbowych oraz przekazał życzenia powodzenia i satysfakcji z dalszej pracy.

Wszystkim awansowanym i wyróżnionym serdecznie gratulujemy!

por. Marek Pięta / mjr Alicja Kapała

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej