Dyrektor Okręgowy Warszawskiego Inspektoratu Służby Więziennej ogłosił ostatni w tym roku nabór kandydatów do pracy w tej formacji. Rekrutacja potrwa do 2 stycznia 2023.

Pewna praca, na niepewne czasy

Stabilność zatrudnienia to główny walor, który zachęca do wstąpienia w szeregi tej formacji. Poza tym wybierając naszą ofertę, która w ostatnim czasie stała się konkurencyjna pod względem wysokości wynagrodzenia, młody funkcjonariusz bez doświadczenia, może liczyć na blisko 4 tys. zł na rękę, plus wiele dodatków - także finansowych, które w rocznym zestawieniu dają zarobki na poziomie blisko 5 tys. zł  miesięcznie! A te dodatki to:

 • Nagrodę roczną, tzw. trzynastkę, nagrody uznaniowe,
 • Nagrodę jubileuszową – po 20 latach służby to aż 75 proc. wynagrodzenia,
 • Zwrot kosztów dojazdu do służby oraz dodatkowe wynagrodzenie za zastępstwa,
 • Równoważnik za brak lokalu mieszkalnego, pomoc finansową na uzyskanie lokalu mieszkalnego,
 • Dofinansowanie do wypoczynku dla funkcjonariusza i członków jego rodziny,
 • Rozwój zawodowy dzięki specjalistycznym, dostosowanym do charakteru pracy szkoleniom,
 • Dodatkowy urlop – po 10 latach służby masz dodatkowe 5 dni urlopu, po 15 latach – kolejne 4 dni, po 20 latach – dodatkowe 4 dni (łącznie 39 dni),
 • Nabycie praw emerytalnych po 25 latach służby – jeżeli przyjdziesz do nas jako dwudziestopięciolatek to wieku 50 lat będziesz mógł/mogła odejść na emeryturę. A jeżeli zdecydujesz się z nami zostać dostajesz dodatek 1500 złotych. Jeśli zostaniesz z nami 28,5 roku otrzymasz dodatek w kwocie 2500 złotych!

I wiele innych o czym dowiesz się klikając w link  - Co zyskujesz wstępując w szeregi SW?

 

Etaty dla każdego 

Okręgowy Inspektorat Służby Więziennej w Warszawie i Zakład Karny w Przytułach Starych, rozpoczął kolejny nabór w związku z planowanymi przyjęciami chętnych osób do pracy w naszej formacji.

Mnogość etatów sprawia, że każdy znajdzie w naszej ofercie coś dla siebie. Jeżeli studiujesz lub ukończyłeś kierunek studiów - pedagogika, socjologia, penitencjarystyka itp. możesz liczyć na pracę w charakterze na przykład wychowawcy. Z kolei wykształcenie techniczne, kierunkowe - zawód wyuczony lub inżynier, zapewni większe szansę w rekrutacji na stanowiska do działu kwatermistrzowskiego, takie jak kierowca, konserwator czy magazynier. Poza tym mile widziane są osoby dopiero zaczynające karierę zawodową, gdyż zdobycie wykształcenia można połączyć z pracą u nas. Chociażby zaczynając studia w Szkole Wyższej Wymiaru Sprawiedliwości.

Szczegóły w linku Uczelnia Wyższa Służby Więziennej

 

Możesz aplikować na różnorodne stanowiska

Wolne etaty w Okręgowy Inspektorat Służby Więziennej w Warszawie :

 1.  strażnik działu ochrony
 2.  młodsza pielęgniarka / młodszy pielęgniarz / młodszy ratownik medyczny ambulatorium z izbą chorych
 3.  młodszy wychowawca działu penitencjarnego
 4.  młodszy psycholog działu penitencjarnego
 5.  młodszy psycholog ośrodka diagnostycznego
 6.  młodszy psycholog działu penitencjarnego
 7. młodszy referent działu kwatermistrzowskiego / finansowego / organizacyjno-prawnego / kadr 
 8. informatyk   

Zakład Karny w Przytułach Starych chętnie zatrudni na stanowiska:

 • strażnik działu ochrony,
 • młodszy referent działu kwatermistrzowskiego,
 • informatyk,
 • młodszy wychowawca działu penitencjarnego,
 • młodsza pielęgniarka / młodszy pielęgniarz / młodszy ratownik medyczny ambulatorium z izbą chorych - funkcjonariusz oraz pracownik cywilny !

 

Jak aplikować?

Jeśli chcesz zostać funkcjonariuszem w Służbie Więziennej, musisz pozytywnie przejść postępowanie kwalifikacyjne. W pierwszej kolejności sprawdzimy, czy spełniasz warunki przyjęcia do służby w Służbie Więziennej oraz zweryfikujemy twoje kwalifikacje, kompetencje i przydatność do jej pełnienia.

O etat w Służbie Więziennej możesz ubiegać się, jeżeli masz co najmniej średnie wykształcenie. Dzięki różnorodności stanowisk przyjmujemy osoby po ukończeniu niemal każdego kierunku studiów. Najczęściej są to resocjalizacja, bezpieczeństwo narodowe, ale też finanse, kierunki pedagogiczne, psychologiczne, medyczne, pielęgniarskie czy inżynierskie.

 • KROK PIERWSZY: wymagane dokumenty

Podanie o przyjęcie do służby ze wskazaniem działu Służby Więziennej i stanowiska służbowego, o które kandydat się ubiega – pamiętaj, że to oficjalne pismo i obowiązują w nim zwroty grzecznościowe.

Wypełniona ankieta personalna – uzupełnienie informacji w tabelkach zajmie ci kilka minut.

Świadectwa pracy lub służby – to dokumenty schowane głęboko w szufladzie, po które sięgamy tylko w razie konieczności. Znajdź je i dołącz!

Dokumenty potwierdzające wykształcenie, kwalifikacje zawodowe i specjalistyczne – dołącz wszystkie dokumenty, które dadzą ci przewagę nad innymi kandydatami.

Wypełniona ankieta bezpieczeństwa osobowego lub odpowiednie poświadczenie bezpieczeństwa – brzmi groźnie, ale to tylko kolejne tabele do wypełnienia. Ankietę wypełniasz tylko i wyłaczenie jeżeli ubiegaz się o stanowisko z dostępem do informacji o klauzuli "poufne" lub wyższej.

Oświadczenie kandydata o zdolności do przystąpienia do testu sprawności fizycznej – test nie jest trudny, ale musisz być zdrowy, żeby do niego podejść.

 • KROK DRUGI: postępowanie kwalifikacyjne, które składa się z trzech etapów.

Etap wstępny

Ocena złożonych dokumentów i wstępna kwalifikacja kandydatów z podziałem na działy Służby Więziennej i stanowiska służbowe – to zadanie dla nas; sprawdzamy, czy dostaliśmy komplet dokumentów.

Rozmowa kwalifikacyjna, w trakcie której sprawdza się kompetencje personalne i społeczne kandydata – zwykle trwa od kilku do kilkunastu minut. Komisja może zapytać o twoją motywację do służby, sprawdzi, co wiesz o pracy w konkretnych działach.

Test wiedzy z zakresu funkcjonowania władzy publicznej oraz bezpieczeństwa państwa i porządku publicznego – na każde pytanie możliwa jest tylko jedna prawidłowa odpowiedź, pytań jest 30 i masz na nie 35 minut.

Uzyskanie informacji o kandydacie z Krajowego Rejestru Karnego – etap niezbędny, zajmujemy się nim my.

Test sprawności fizycznej kandydata (w zakresie przepisów wykonawczych wydanych na podstawie art. 110 ust. 2 ustawy o Służbie Więziennej) – będzie skok w dal, rzut piłką lekarską, skłony i biegi.

Sporządzenie arkusza oceny kandydata – każdy z członków komisji przydziela kandydatowi punkty, po rozmowie kwalifikacyjnej, potem wyciągana jest średnia. Do punktów z rozmowy kwalifikacyjnej dodaje się te z testu wiedzy, testu sprawności fizycznej oraz punkty za wykształcenie i dodatkowe kwalifikacje.

Wyłonienie kandydatów dopuszczonych do kolejnych etapów postępowania kwalifikacyjnego.

Etap sprawdzający

Przeprowadzenie postępowania sprawdzającego (jeżeli ubiegasz się o stanowisko służbowe z dostępem do informacji niejawnych o klauzuli „poufne” lub wyższej oraz gdy nie ma odpowiedniego poświadczenia bezpieczeństwa).

Ustalenie zdolności fizycznej i psychicznej do służby w Służbie Więziennej przez komisje lekarskie (na podstawie art. 110 ust. 1 ustawy o Służbie Więziennej) – będziesz musiał stawić się przed komisją lekarską MSWiA, która zadecyduje, czy jesteś zdolny do pełnienia służby w naszej formacji.

Etap końcowy

To ranking kandydatów, którzy pozytywnie ukończyli etap wstępny i sprawdzający – ranking publikowany jest na stronie internetowej Okręgowego Inspektoratu SW. Sumujemy punkty z testu sprawności fizycznej, arkusza ocen, wykształcenia, dodatkowych umiejętności – przykładowo za prawo jazdy kategorii C lub D dostaniesz 10 punktów, a za stopień lub tytuł naukowy 30. O pozytywnym postępowaniu kwalifikacyjnym decyduje suma punktów.

 •  KROK trzeci: wybór jednostki

Możesz wybrać jednostkę, w której chcesz pełnić służbę pod warunkiem, że jest w niej wakat na stanowisku zgodnym z twoimi kwalifikacjami i potrzebami Służby Więziennej. Liczy się kolejność miejsca w rankingu kandydatów.

 

Życzymy przemyślanych decyzji i dołączcie do naszej załogi. 

 

Rekrutacja ⬅️ Tu są wszystkie informacje o warunkach pełnienia służby i przebiegu rekrutacji. Aplikuj już dziś, to na prawdę proste.

 

Więcej informacji dotyczących postępowania kwalifikacyjnego można uzyskać pod numerami telefonów:

695 886 606, (22) 640-82-73, (22) 640-82-63, (22) 640-82-60, (22) 640-82-59 (Okręgowy Inspektorat Służby Więziennej w Warszawie);

Zakład Karny w Przytułach Starych, ul. Główna 32, 07 – 411 Rzekuń, nr tel. (+48) 512 – 662 – 714; (29) 764-89-20, (29) 764-89-21;

 

Jesteśmy też na OLX -> Oferty pracy Dołącz do nas!

 

Opracowanie: plut. Daniel Dąbrowski 

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej