W dniu 8 października 2021 roku Zakład Karnych w Przytułach Starych podpisał porozumienie z Nadleśnictwem Ostrołęka

15 września br. w ramach programu „Praca dla więźniów” w Leśnictwie Szkółkarskim w miejscowości Jastrzębie dyrektor generalny Służby Więziennej - gen. Jacek Kitliński oraz dyrektor generalny Lasów Państwowych - Józef Kubica zawarli porozumienie w sprawie współpracy.

W ramach zawartej współpracy w dniu 7 października br. dyrektor okręgowy Służby Więziennej w Białymstoku – płk Piotr Kondraciuk podpisał porozumienie o współpracy z Regionalną Dyrekcją Lasów Państwowych w Białymstoku, tym samym otwierając drogę współpracy z Lasami Państwowymi jednostkom podległym.

Na mocy wcześniej podpisanych porozumień, 8 października 2021 roku dyrektor Zakładu Karnego w Przytułach Starych – płk Włodzimierz Nowak, w siedzibie Nadleśnictwa Ostrołęka, podpisał porozumienie z Nadleśniczym Zdzisławem Gadomskim, w sprawie zatrudnienia skazanych w Lasach Państwowych. Porozumienie przewiduje także aspekt edukacyjny i resocjalizacyjny. Jest to kolejna szansa, dająca skazanym możliwość nabycia nowych umiejętności i zdolności do adaptacji w warunkach wolnościowych, ułatwiając im tym samym powrót na rynek pracy.

 

Tekst i zdjęcia: chor. Daniel Bobowski

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej