Rozłąka z bliskimi spowodowana pobytem w izolacji więziennej wydaje się być jedną z najdotkliwszych kar. Nie oznacza to jednak całkowitego odcięcia od świata zewnętrznego. Oprócz innych form kontaktu z rodziną, bliskimi (telefon, listy), system penitencjarny dopuszcza odwiedziny osadzonych w więzieniu.

W zależności od typu zakładu, do jakiego skierowany jest osadzony aby odbyć karę, dopuszcza się 2,3 lub nawet dowolną liczbę widzeń w miesiącu. Dwa widzenia w miesiącu przysługują więźniom przebywającym w zakładzie typu zamkniętego, gdzie system ochronny jest pełny i zaostrzony. Przebywają tam skazani i tymczasowo aresztowani, których stopień demoralizacji oraz charakter popełnionego przestępstwa nie pozwala na odbywanie kary w zakładzie o złagodzonym rygorze – czyli typu półotwartego lub otwartego. W ramach tego pierwszego skazanym przysługują 3 widzenia w miesiącu, natomiast system izolacji „otwarty” jest najbardziej łagodny i dopuszcza dowolną liczbę odwiedzin. Skazani sprawujący stałą opiekę nad dziećmi do lat 15 otrzymują dodatkowo jedno widzenie w miesiącu. W widzeniu mogą uczestniczyć nie więcej niż dwie osoby pełnoletnie, chyba że dyrektor zakładu karnego w uzasadnionych wypadkach wyrazi zgodę na udział większej liczby osób. Liczba osób niepełnoletnich nie podlega ograniczeniu. Osoby niepełnoletnie mogą korzystać z widzeń tylko pod opieką osób pełnoletnich

Widzenia, a widzenia

W więzieniach można spotkać rożnego rodzaju sposoby udzielania widzeń. Osadzeni najczęściej korzystają z formy przy stoliku w bezpośrednim kontakcie, pod nadzorem funkcjonariusza. Natomiast tymczasowo aresztowani, zdarza się, że odbywają widzenia w sposób uniemożliwiający bezpośredni kontakt – pleksa, z uwagi na dobro toczącego się śledztwa czy względów ochronnych i bezpieczeństwa jednostki penitencjarnej. Taka forma widzenia może być też wynikiem złego zachowania osadzonego, w wyniku czego dyrektor jednostki przewidział taką karę. Natomiast osadzeni wyróżniający się dobrym zachowaniem mogą liczyć na ulgi i nagrody w postaci widzeń bez dozoru lub widzeń bez dozoru w oddzielnym pomieszczeniu.

Skype, plac zabaw

System penitencjarny stara się nadążać za nowymi technologiami i iść z duchem czasu. Dlatego też skazani w dni kiedy odbywają się widzenia mają do dyspozycji komunikator Skype. Funkcjonariusz nadzorujący widzenia także odpowiedzialny jest za realizację i kontrolę wideorozmów osadzonych. Taki moduł „widzenia” został dopuszczony, aby ułatwić osadzonym kontakt z bliskimi, którzy z uwagi na odległość lub warunki finansowe nie mogą osobiście przyjechać w odwiedziny.

Aby uprzyjemnić czas spotkania i choć trochę stworzyć domowe warunki, Służba Więzienna wyposażyła sale widzeń w kącik z zabawkami dla dzieci oraz dopuszcza zakup artykułów żywnościowych w kantynie na czas widzenia. Ponadto w okresie letnim można skorzystać z odbywania widzeń na placu zabaw znajdującym się na terenie zakładu karnego na świeżym powietrzu.

Tymczasowo aresztowani i bezpieczeństwo

Osadzeni dla, których sąd orzekł areszt tymczasowy, mogą korzystać z widzeń z bliskimi jedynie za zgodą tego sądu. Dopiero w przypadku kiedy takie precyzyjne orzeczenie (kto, data i w jaki sposób – bezpośredni kontakt czy tzw. pleksa) wpłynie do zakładu karnego, udzielane jest widzenie. Osoby ubiegające się o widzenie, muszą liczyć się z tym, że będą poddane kontroli przy użyciu urządzeń technicznych lub w specjalnych przypadkach, gdy zachodzi podejrzenie o możliwość próby przemytu przedmiotów niebezpiecznych i niedozwolonych na teren jednostki – kontroli osobistej. W razie naruszenia przez osadzonego lub osobę odwiedzającą ustalonych zasad i sposobu odbywania widzeń, widzenie może być przerwane lub zakończone przed czasem na nie przeznaczonym, a tym samym uznane za odbyte.

Widzenia w Przytułach Starych

Odwiedziny bliskich odbywają się w środy, piątki, soboty i niedzielę. Realizowane są  w godzinach 8-16. Bliscy wchodzą na teren jednostki po wcześniejszym zarejestrowaniu się (do godziny 14) na bramie głównej, legitymując się dokumentem pozwalającym stwierdzić tożsamość. Dodatkowo jeżeli ubiegają się o widzenie z tymczasowo aresztowanym muszą przedstawić funkcjonariuszowi orzeczenie sądu. Jeżeli we wniosku nie będzie wymieniona osoba, która ubiega się o spotkanie z bliskim, funkcjonariusz nie wpuści tej osoby na teren jednostki. Środa i niedziela jest dniem widzeń dla skazanych z zakładu typu półotwartego, natomiast piątek, sobota i również niedziela dla osadzonych i tymczasowo aresztowanych na tzw. „zamku”.

 

Więcej zdjęć w galerii https://www.sw.gov.pl/galeria/widzenia

 

Opracował : st. kpr. Daniel Dąbrowski


Artykuł powstał w ramach cyklicznie realizowanej – jeden raz w miesiącu, informacyjnej kampanii społecznej o prawach i obowiązkach osób pozbawionych wolności. Informacje w zakresie wynikającym z wykonywania norm prawa powszechnie obowiązującego, jak i wewnętrznie przyjętych przez Zakład Karny w Przytułach Starych reguł, skierowane będą przede wszystkim do rodzin i innych osób bliskich skazanych.

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej