Kontynuujemy nasz spacer przez więzienny alfabet. Czas na literę „e” jak ewidencja. Jest to jeden z najważniejszych działów jednostki penitencjarnej. Pracujący tam funkcjonariusze dbają o zgodne z prawem przyjęcie, rozmieszczenie, transportowanie i zwalnianie osadzonych. Oczywiście to w wielkim skrócie, a po szczegóły zapraszamy w głąb artykułu.

Przyjęcia i ścisła współpraca z organami ścigania

Funkcjonariusze działu ewidencji, podobnie zresztą jak wszystkie inne piony służby, natomiast oni w szczególności – na co dzień intensywnie współpracują z Policją, wymiarem sprawiedliwości, organami ścigania.

Zakład Karny w Przytułach Starych z początkiem roku zwiększył swoją pojemność zakwaterowania osadzonych o 514 nowych miejsc, by stać się jedną z największych jednostek w kraju, mogącą pomieścić 1265 osadzonych! O prawidłowe przyjęcie osadzonego – czy to z wolności czy też transportowanego z innego więzienia – dba właśnie ewidencja we współpracy z pozostałymi służbami.

 

Zadania i obowiązki

Funkcjonariusze tego działu decydują między innymi o :

  • przyjęciu do zakładu karnego - sprawdzają dokument tożsamości, zakładają akta skazanego oraz kartę identyfikacyjną, tzw. "celówkę",
  • prawidłowym rozmieszczeniu osób tymczasowo aresztowanych zabezpieczając prawidłowy tok prowadzonych śledztw,
  • nadzorują także udział osadzonych w czynnościach procesowych, wprowadzanie wyroków sądowych do wykonania oraz dokonywanie obliczeń okresu wykonywania kary, jak również czuwanie nad legalnością pozbawienia wolności,
  • realizacja wniosków skazanych o wyrobienie nowego dowodu osobistego.

Jest to oczywiście wycinek zadań i obowiązków jakie na co dzień wykonują nasi koledzy. Oprócz wyżej wymienionych, odpowiadają za obieg korespondencji skazanach i wiele innych istotnych spraw pod względem legislacyjnym.

 

Liczby i ciekawostki

Kadra działu ewidencji Zakładu Karnego w Przytułach Starych składa się z 11 osób. Co ciekawe najstarszym pracownikiem naszej jednostki (pod względem stażu pracy), a zarazem kierownikiem tego działu jest - chor. Andrzej Wołejszo. Jest to niebywale ważna funkcją, gdyż na barkach tego kierownika ciąży odpowiedzialność za prawidłowe przyjęcie osadzonego do jednostki lub zasadność jego zwolnienia. Przez jego ręce przechodzą zarówno nakazy przyjęcia jak również świadectwa zwolnień skazanych. A wszystko musi mieć miejsce w granicach określonych w przepisach prawa. 

Na przestrzeni roku pracownicy tego działu rejestrują około 1200 osób pozbawionych wolności w księdze głównej osadzonych. W tej liczbie ujmuję się przyjęcia osób do obycia kary z wolności - czyli przyjęcie osadzonego którego doprowadziła policja lub sam się zgłosił, czy też osadzonych w ramach  transportu z innej jednostki.

 

Grzywny i obliczanie kary

Wielu skazanych dzięki możliwość podjęcia odpłatnego zatrudnienia w więzieniu, za sprawą rządowemu programowi "Praca dla więźniów", może spłacać zadłużenia komornicze, łożyć na utrzymanie dziecka -alimenty, a przede wszystkim wyjść wcześniej z więzienia - regulując grzywny, za których niespłacenie dostali karę izolacji. Jest to z korzyścią dla wszystkich, w szczególności dla społeczeństwa, ponieważ ważny w tym momencie jest aspekt ekonomiczny i brak kosztów dalszego utrzymywania osadzonego za więziennym murem.

Podsumowując, dział ewidencji to bardzo odpowiedzialny zakres pracy więzienia. Skrupulatność, doskonała znajomość przepisów, i sprawne poruszanie się wokół nich - to tylko nieliczne cechy charakteryzujące ludzi tam pracujących. Dział ewidencji - to dział, gdzie wszystko się zaczyna i się kończy. 

 

Opracowanie: plut. Daniel Dąbrowski 

 

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej