Służba Więzienna w ramach oddziaływań penitencjarnych wraz z Nadleśnictwem Ostrołęka, zorganizowała skazanym zajęcia edukacyjne połączone ze sprzątaniem ścieżki spacerowej położonej we wsi Łęg Starościński.

W inicjatywie wzięło udział 7 osadzonych. Zajęcia w ramach porozumienia i programu readaptacji skazanych „Środowisko ponad wszystko” ze strony nadleśnictwa Ostrołęka, poprowadził Pan Damian Piekarski.

Specjalista Służby Leśnej ds. edukacji przyrodniczo-leśnej szczegółowo omówił tematykę związaną z gatunkami drzew, zwierzyny czy grzybów. Poruszył także kwestię pożaru lasów, wyjaśniał oznaczenia rewirów leśnych oraz jak zakłada się hodowlę zwierząt.

Zebrane przez osadzonych nieczystości zostały oddane do utylizacji przez Nadleśnictwo Ostrołęka.
 

Opracował: plut. Daniel Dąbrowski, zdjęcia: mjr Paweł Suski

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej