Droga do trzeźwienia nie jest łatwa. Zaczyna się od uświadomienia, że jestem chory, potem terapia, odbudowywanie relacji z bliskimi, przyjaciółmi, znajomymi, a także nauka od nowa własnych postaw. Sama abstynencja może nie wystarczyć, by skutecznie poradzić sobie z nałogiem. Dlatego w warunkach izolacji, oprócz terapii w oddziałach terapeutycznych, realizowane są programy wspierające profilaktykę alkoholową. Pasjonującą akcję profilaktyczną w Zakładzie Karnym w Przytułach Starych zorganizowała kadra penitencjarna przy wsparciu fundacji SNAP.

Uzależnienia prowadzą do więzienia

 

Jedną z głównych przyczyn wejścia w konflikt z prawem, jest alkoholizm. Wielu skazanych odbywa swoje wyroki za przestępstwa popełnione pod wpływem alkoholu, narkotyków czy innych środków odurzających. Duży odsetek tych więźniów to osoby uzależnione. Terapia osób pozbawionych wolności realizowana jest w oparciu o sieć oddziałów terapeutycznych. Jest to rozwiązanie innowacyjne gwarantujące wysoki poziom terapii. W polskich jednostkach penitencjarnych obecnie funkcjonują 74 oddziały terapeutyczne o łącznej pojemności ponad 3 738 miejsc, w tym:

➢ 34 oddziały dla uzależnionych od alkoholu;

➢ 17 oddziałów dla uzależnionych od środków odurzających lub substancji psychotropowych.

 

Oprócz terapii w zakładach karnych i aresztach śledczych realizowane są programy tzw. krótkich interwencji, programy profilaktyczne dla osób nadużywających alkoholu lub narkotyków, realizowane są mitingi AA, stanowiące duże wsparcie dla osób trzeźwiejących. Jednostki penitencjarne okręgu warszawskiego, w tym Zakład Karny w Przytułach Starych, realizują również program prewencyjny „Raz, dwa, trzy… zginiesz Ty”, skierowany do osób nagminnie łamiących przepisy ruchu drogowego oraz kierowców, którzy utracili prawo jazdy w związku z prowadzeniem pojazdu pod wpływem alkoholu. Zajęcia dla tej grupy prowadzone są przez Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Warszawie. Istotnym elementem zajęć jest „spowiedź drogowego zabójcy”, skazanego, odbywającego karę pozbawienia wolności w związku z popełnionym przestępstwem drogowym pod wpływem alkoholu lub narkotyków. Jest to zawsze ogromny impuls dla słuchaczy, zmuszający do konstruktywnej refleksji.

 

W Zakładzie Karnym w Przytułach Starych codziennie prowadzone są wobec skazanych oddziaływania, które mają na celu zniwelować deficyty, będące źródłem popełnianych przestępstw. Funkcjonariusze sięgają również do innowacyjnych rozwiązań.          

 

 

Profilaktyka z pasją

 

Fundacji SNAP (Stop Narkomanii Alkoholizmowi Przemocy) towarzyszy hasło "profilaktyka z pasją". Główną ideą i celem fundacji jest pomoc ludziom w przystosowaniu się do życia w otaczającej nas rzeczywistości, a przy tym wskazanie drogi prowadzącej do zmiany.

 

Spotkania terapeutów, konsultantów SNAP, których adresatami są osoby pozbawione wolności mają na celu nie tylko szerzyć profilaktykę uzależnień, ale także ewangelizować i przekazywać wartości chrześcijańskie. Jedną z form oddziaływań profilaktycznych są koncerty, którym przyświeca hasło: „I ty możesz zmienić swoje życie”. Takie zajęcia odbyły się w Zakładzie Karnym w Przytułach Starych. Towarzyszyła im szczera rozmowa – świadectwo byłego osadzonego, który wskazywał na wartość rodziny, podkreślał stracony czas za więziennym  murem, dawał przykłady dobrych wyborów. Było to dużym przeżyciem dla uczestników programu, zachęcało do refleksji nad swoim życiem i zmiany.

 

Tego typu programy i oddziaływania penitencjarne, w połączeniu z zatrudnieniem osadzonych i kształtowaniem nawyku pracy, dają wymierne korzyści resocjalizacyjne. Prowadzą do refleksji i korekty wzorców zachowań, wskazują właściwy kierunek życia i respektowania norm społecznych po wyjściu z więzienia.

 

Opracował: plut. Daniel Dąbrowski

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej