12 grudnia br. ok. 12:00 szef kuchni ZK w Przytułach Starych zgłosił podejrzenie zagrożenia pożarowego w pomieszczeniach budynku kuchennego oparte na wyczuwalnym zapachu spalenizny.

Pożar

Inspekcja inspektora ds. ppoż. potwierdziły obawy szefa kuchni. Po odłączeniu zasilania elektrycznego w budynku funkcjonariusze zakładu przystąpili do szczegółowej lokalizacji zagrożenia. Pomimo odłączenia zasilania w pomieszczeniach kuchennych pojawiało się co raz więcej dymu. Poinformowany o tym dyrektor zakładu o godz. 12:30 podjął decyzję o ewakuacji całego budynku kuchni i ogłoszeniu w zakładzie alarmu; wezwano Straż Pożarną oraz Policję. Natychmiast wstrzymany został na terenie zakładu ruch osób pozbawionych wolności (m.in. zatrudnienie, spacery, zakupy w kantynie, zajęcia kulturalno-oświatowe). Osadzeni zostali doprowadzeni do cel mieszkalnych i odseparowani od zagrożenia w oddziałach mieszkalnych. W celu zapewnienia bezpieczeństwa zakładu wzmocniony został nadzór w oddziałach mieszkalnych dodatkowymi funkcjonariuszami. Ze względu na rodzaj zagrożenia i brak rozpoznania przyczyn jego powstania, profilaktycznie – w związku z potencjalną możliwością zagrożenia ze strony zatrudnionych w kuchni skazanych, do ewakuacji budynku kuchni wysyłano Nieetatową Grupę Interwencyjną zakładu karnego (NGISW) wyposażoną w środki przymusu bezpośredniego (ŚPB). W rejonie budynku kuchni rozlokowano również grupę szturmową NGISW zakładu oraz grupy wsparcia, odwodową i medyczną. W międzyczasie intensywnie nasilało się zadymienie zagrożonego budynku.

Życie skazanych zagrożone ?

Zatrudnieni w kuchni funkcjonariusze i skazani samodzielnie opuścili miejsce zagrożenia, po sprawdzeniu stanu osób zatrudnionych w kuchni okazało się jednak, że budynku nie opuściło 3 skazanych. W trakcie ponownej kontroli nie udało się ich zlokalizować, okazało się jednak, że jedno z pomieszczeń kuchni jest zamknięte od środka, co mogło świadczyć o tym, że albo skazani brali czynny udział w zdarzeniu (przyczynili się do powstania zagrożenia), lub/ albo stracili przytomność i potrzebują natychmiastowej pomocy (nikt nie reagował na polecenie otwarcia drzwi); czy dokonali ucieczki z terenu zakładu karnego, wykorzystując wywołany przez siebie pożar w kuchni?

Systemowo-koleżeńskie wsparcie

Około godziny 12.40 do zakładu przybyli z Ostrołęki funkcjonariusze Straży Pożarnej oraz Policji. Policja wspólnie z NGISW zakładu, wyposażoną w broń gładko lufową oraz ŚPB, zabezpieczyła teren zakładu od zewnątrz jednostki, w tym w szczególności bramę główną zakładu. Funkcjonariusze Straży Pożarnej natomiast, wyposażeni m. in. w aparaty tlenowe, natychmiast przystąpili do oddymiania budynku kuchni oraz zdiagnozowania źródła zagrożenia. O godz. 13:00 dowódca jednostki ratowniczo gaśniczej Straży Pożarnej poinformował o opanowaniu zagrożenia. Po dokładnym przeglądzie okazało się, że powodem powstałej usterki było zwarcie spowodowane uszkodzeniem głównego kabla zasilającego, z udziałem czynnika ludzkiego.

Gdzie są skazani?

Podczas poszukiwania „zaginionych” w zdarzeniu skazanych, grupa szturmowa NGISW wyważyła drzwi zamkniętego pomieszczenia kuchni i obezwładniła ukrywających się tam 2 skazanych. W tym samym czasie z budynku wybiegł pozostały 3. skazany, kierując się w stronę ogrodzenia zewnętrznego zakładu karnego. W biegu tym lepszy okazał się jednak Cezar – służbowy pies zakładu karnego. Cezar już po kilku metrach, tej nierównej biegowej rywalizacji, skutecznie obezwładnił skazanego, powalając go na ziemię; zadowolony – dobrowolnie oddał skazanego funkcjonariuszom.

Jesteśmy co raz lepsi …

O godz. 13:20 przywrócony został normalny tok służby. Odwołany został alarm, zakończono kontrolę budynku kuchni, po rozmieszczeniu skazanych został przeprowadzony ich apel, w celu szczegółowego ustalenia prawidłowości ich stanu ilościowego. Funkcjonariusze zakładu karnego, Straży Pożarnej oraz Policji biorący udział w akcji likwidowania zagrożenia nie doznali żadnych obrażeń.

Na koniec dyrektor zakładu – z przymrużeniem oka – poinformował wszystkich, że były to tylko ćwiczenia – w związku z tym, że wiedzieli o tym nieliczni – bardzo udane ćwiczenia.

 

https://sw.gov.pl/galeria/pozar-zagrozenie-bezpieczenstwa-jednostki-penitencjarnej

 

Opracowała: mjr Agnieszka Chaberek

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej