W dniu 20 lipca 2020 r. kpt. Andrzej Pawluczuk został powołany na stanowisko Zastępcy Dyrektora Zakładu Karnego w Przytułach Starych.

20 lipca 2020r. podczas odprawy Dyrektor Okręgowy Służby Więziennej w Białymstoku płk Piotr Kondraciuk powołał kpt. Andrzeja Pawluczuka na stanowisko Zastępcy Dyrektora Zakładu Karnego w Przytułach Starych. Kpt. Andrzej Pawluczuk służbę rozpoczął 1 maja 2004r. w Zakładzie Karnym w Czerwonym Borze w dziale ochrony. Od 2007r. pracował jako wychowawca działu penitencjarnego, w którym służbę pełnił przez 11 lat. W 2018r. awansował na stanowisko zastępcy kierownika działu penitencjarnego, a następnie zastępcy kierownika działu kwatermistrzowskiego.

 

 

opracowała: st. szer. Beata Mikulska

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej