Z dniem 22 kwietnia 2024 roku Dyrektor Okręgowy Służby Więziennej w Warszawie płk Zbigniew Brzostek powierzył por.Tomaszowi Jackiewiczowi, pełnienie obowiązków Zastępcy Dyrektora Zakładu Karnego w Przytułach Starych.

Por. Tomasz Jackiewicz został przyjęty do Służby Więziennej w 2004r. na stanowisko strażnika działu ochrony w Zakładzie Karnym w Czerwonym Borze. W swojej dotychczasowej karierze przeszedł przez wszystkie szczeble związane z pionem służby działu ochrony. Poczynając od strażnika, przez oddziałowego, dowódcę zmiany na kierowniku kończąc. Teraz czeka nowe wyzwanie. Niezwykły profesjonalizm i wieloletnie doświadczenie służbowe por. Tomasz Jackiewicz będzie wykorzystywał na nowym stanowisku - zastępcy Dyrektora Zakładu Karnego w Przytułach Starych.

Por. Tomasz Jackiewicz pełni służbę w Służbie Więziennej ponad 20 lat. Jest absolwentem Akademii Humanistycznej im. Aleksandra Gieysztora, gdzie na kierunku pedagogika uzyskał w 2009 roku tytuł magistra. W 2020 roku ukończył studia podyplomowe w zakresie penitencjarystyki dla kandydatów na oficerów Służby Więziennej w Wyższej Szkole Kryminologii i Penitencjarystyki w Warszawie. Ukończył również szereg kursów specjalistycznych podnoszących jego kwalifikacje zawodowe. Bardzo dobrze wywiązuje się z nałożonych obowiązków służbowych, utrzymuje właściwe relacji międzyludzkie. Jest osobą dyspozycyjną, wykazuje umiejętności kierowania zespołem ludzkim.

 

Opracowanie: sierż. Daniel Dąbrowski, zdjęcie: OISW Warszawa

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej