Tuż przed świętami Bożego Narodzenia zakończyła się ogólnopolska akcja "Nasza Krew - Nasza Ojczyzna", którą patronatem honorowym objęło m.in. Ministerstwo Sprawiedliwości. W finale akcji nie mogło więc zabraknąć funkcjonariuszy Służby Więziennej. Mundurowi, jednocząc siły w trakcie akcji, oddali łącznie ponad 43 litry krwi i jej składników!

Cel przedsięwzięcia

Tegoroczna, 11 już edycja zbiórki krwi i jej składników, została zapoczątkowana 24 października br. przez Komendanta Głównego Straży Granicznej. Inicjatywa została wpisana w plan obchodów Narodowego Święta Niepodległości pod wybrzmiałym hasłem "Nasza Krew - Nasza Ojczyzna". W akcji biorą udział funkcjonariusze Służby Więziennej. Do udziału w tym szczytnym projekcie Dyrektor Zakładu Karnego w Przytułach Starych mjr Andrzej Pawluczuk zaprosił społeczność naszego regionu oraz pozostałe służby mundurowe, w szczególności funkcjonariuszy policji i straży pożarnej z Ostrołęki.

Celem przedsięwzięcia było pozyskanie nowych dawców oraz propagowanie idei krwiodawstwa. Ponadto z założeń projektu wynika ukazanie daru krwi jako formy współczesnego patriotyzmu, istotnego dla formacji umundurowanych, gdzie mundur kojarzony jest z dumą, honorem, oddaniem drugiemu człowiekowi oraz Ojczyźnie.


Funkcjonariusze zawsze na posterunku

W naszej jednostce działa (a wcześniej w Areszcie Śledczym w Ostrołęce) Klub Honorowych Dawców Krwi. Powstał 16 grudnia 2009 roku. Od tego czasu sukcesywnie przybywa aktywnych dawców krwi / dawców szpiku kostnego. Obecnie w Klubie zrzeszonych jest ponad 60 funkcjonariuszy i emerytów ZK w Przytułach Starych. Klub HDK przy Zakładzie Karnym w Przytułach Starych aktywnie współpracuje z RCKiK w Ostrołęce oraz PCK w Ostrołęce. Funkcjonariusze oraz pracownicy cywilni regularnie oddają krew lub jej składniki.

 

„Na funkcjonariusza zawsze można liczyć - bez względu na kolor i rodzaj munduru jaki nosi, zawsze jest chętny do niesienia pomocy drugiemu człowiekowi oraz nie odwraca głowy widząc dziejącą się ludzką krzywdę” - mówi prezes HDK przy ZK Przytuły Stare, st. chor. Grzegorz Kaczmarczyk.

 

Chęć pomagania, to znak rozpoznawczy Służby Więziennej i innych formacji mundurowych

Funkcjonariusze Służby Więziennej, także z Zakładu Karnego w Przytułach Starych, nie przechodzą obojętnie obok wszelkiego rodzaju akcji pomocowych. Dobro, zdrowie i życie drugiego człowieka jest i będzie na pierwszym miejscu. Chęć pomagania wpisuje się idealnie w obraz funkcjonariusza Służby Więziennej, który oprócz cech stanowczego, hardego człowieka, jest także wrażliwy i empatyczny, gotowy nieść pomoc drugiemu człowiekowi. Więziennicy chętnie biorą udział w akcjach charytatywnych, odpowiadają na apele i zaproszenia z zewnątrz, a przy tym regularnie dzielą się życiodajnym płynem oraz jego składnikami ratującymi ludzkie życie.


Podsumowanie akcji 

W okresie trwania akcji „Nasza Krew – Nasza Ojczyzna” funkcjonariusze oraz pracownicy cywilni klubu HDK przy Zakładzie Karnym w Przytułach Starych wraz z klubami HDK przy Państwowej Straży Pożarnej w Ostrołęce i HDK przy Komendzie Miejskiej Policji w Ostrołęce, zebrali łącznie ponad 43 litry krwi! W czasie trwania wyżej wymienionej akcji, jeden z funkcjonariuszy Komendy Miejskiej Policji w Ostrołęce otrzymał Odznakę „Honorowy Dawca Krwi – Zasłużony dla Zdrowia Narodu”.

Jeszcze raz dziękujemy wszystkim, którzy włączyli się w tą akcję. Szczególne podziękowania prezes Klubu HDK naszej jednostki st. chor. Grzegorz Kaczmarczyk składa na ręce prezesów HDK Policji i Straży Pożarnej w Ostrołęce, funkcjonariuszom zrzeszonych w tych klubach oraz ich przełożonym – Komendantowi Miejskiej Policji w Ostrołęce insp. Mirosławowi Olszewskiemu oraz Komendantowi Miejskiej Straży Pożarnej st. bryg. Grzegorzowi Pragaczowi.


 

Opracowanie: plut. Daniel Dąbrowski, zdjęcia: st. chor. Grzegorz Kaczmarczyk oraz chor. Daniel Bobowski

 

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej